Piia Markkanen

Arkkitehti
Väitöskirjatutkija
Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri
Teknillinen tiedekunta

Olen arkkitehti ja väitöskirjatutkija Arkkitehtuurin yksikössä. Väitöskirjatyössäni tutkin tietotyöympäristöjä, niiden suunnittelua ja käyttäjien osallistamista sekä suunnittelu- että evaluaatioprosesseihin. Väitöskirjatyöhöni liittyvän tutkimuksen tein InnoStaVa-hankkeessa, jossa tutkimme innovointia tukevia työympäristöjä StartUp-yrityksissä (PI, Aulikki Herneoja). Työskentelen tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamassa ActiveWorkSpace-hankkeessa (PI, Aulikki Herneoja), jossa tutkimme miten tilan eri ominaisuuksilla, valaistuksella, sekä akustiikalla voidaan tukea työympäristötyytyväisyyttä, työhyvinvointia sekä työn imua. Liityn vuonna 2022 mukaan professori Helka-Liisa Hentilän johtamaan Vastustuskykyinen kaupunki - Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE) hankkeeseen, joka on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama.

Olen myös suorittanut tohtorin tutkinnon (biokemia) Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Anatomian ja solubiokemian laitoksella aiheena ihmisen delta-opioidireseptorin biosynteesi.

Tutkimusaiheet

  • workplace research
  • workplace design
  • design research
  • participatory design

Tutkijan tiedot

Piia

Yhteystiedot

Sähköposti

piia.markkanen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 3707 104

Vierailuosoite

Erkki Koiso-Kanttilankatu 1
90014 Oulun yliopisto

Postiosoite

PL4100
Oulun yliopisto