Vastustuskykyinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE)

RECIPE

Tartuntatautien torjuntaa ei huomioida kaupunkisuunnittelussa, vaikka globaali kaupungistuminen jatkuu ja monet aiemmat ja viimeaikaiset pandemiat ovat saaneet alkunsa ja levinneet kaupungeissa. Monitieteisessä RECIPE-konsortiohankkeessa tutkitaan kaupunkiympäristöjen roolia ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia tartuntatautien ennaltaehkäisyssä ja siten pandemioiden torjunnassa.

Rahoittajat

RECIPE-hankkeen tutkijat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - STN

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Tartuntatautien torjuntaa ei huomioida kaupunkisuunnittelussa, vaikka globaali kaupungistuminen jatkuu ja monet aiemmat ja viimeaikaiset pandemiat ovat saaneet alkunsa ja levinneet kaupungeissa. RECIPE-hankkeessa tutkitaan kaupunkiympäristöjen roolia ja kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia tartuntatautien ennaltaehkäisyssä ja siten pandemioiden torjunnassa. Monitieteinen hanke yhdistää ja hyödyntää ympäristötutkimuksen, ympäristöterveyden, liikuntalääketieteen, terveyshistorian, informaatiotutkimuksen, kansanterveyden ja kaupunkisuunnittelun tutkimusta. Hanke sitouttaa ja siihen osallistuu kansalaisia, yrityksiä, eri alojen asiantuntijoita ja päättäjiä. Tutkimus tuottaa uutta laajasti sovellettavissa olevaa tieteellistä tietoa ja syventää yhteiskunnallista ymmärrystä kaupunkimaisen elinympäristön ja terveyden välisistä yhteyksistä, kehittää terveysvaikutusten analyysi- ja arviointimenetelmiä sekä edistää poikkialaista keskustelua ja yhteistyötä kaupunkisuunnittelun ja terveyden edistämisen välillä.

Työpaketit ja niiden vetäjätahot ovat:

WP1 Koordinaatio (OY/Yhdyskuntasuunnittelu, prof. Hentilä),

WP2 Vuorovaikutus (OY/Informaatiotutkimus, FT Anna Suorsa)

WP3 Epidemiat kaupunkisuunnittelun historiassa (OY/Terveyshistoria, dos. Heini Hakosalo)

WP4 Luonnon- ja rakennetun ympäristön muutokset (LUKE, tutkimusprof. Hannu Fritze)

WP5 Luonnon- ja rakennetun ympäristön muutosten terveysvaikutukset (Oulun Diakonissalaitos ja OY/CERH, prof. Raija Korpelainen sekä prof. Tiina Ikäheimo)

WP6 Työkalut ja suositukset (OY / Yhdyskuntasuunnittelu, dos. Emilia Rönkkö).

Mukana osatoteuttajana Filha ry (prof. Tuula Vasankari).