Pirkko Paananen

FT (dosentti)
Musiikkikasvatuksen professori
musiikkikasvatus, musiikkipsykologia, musiikillinen luovuus, säveltäminen ja improvisaatio, musiikillinen identiteetti, digitaaliset oppimisympäristöt

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Pirkko Paananen toimii musiikkikasvatuksen professorina Oulun yliopistossa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat musiikillinen kehitys, musiikillinen luovuus, säveltäminen ja improvisaatio, kollaboratiivinen säveltäminen, säveltämisen pedagogiikka, digitaaliset oppimisympäristöt, pelilliset oppimisympäristöt, inklusiivinen kasvatus sekä ekokriittinen musiikkikasvatus. Pirkko Paananen on julkaissut tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä lehdissä (mm. Music Education Research) ja esitellyt tutkimustaan kansainvälisissä konferensseissa, sekä osallistunut kansainvälisten konferenssien ja tieteellisten lehtien referee-toimikuntiin.

Tutkimusaiheet

  • musiikkikasvatus, musiikillinen kehitys, musiikillinen luovuus, säveltäminen ja improvisaatio, musiikillinen identiteetti, digitaaliset oppimisympäristöt, ekokriittinen musiikkikasvatus

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Pirkko Paananen

Yhteystiedot

Sähköposti

pirkko.paananen@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 294 48 3757

Vierailuosoite

Oulun yliopisto
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Linnanmaa
Pentti Kaiterankatu 1
90570 Oulu

Postiosoite

PL 8000
90014 Oulun yliopisto