CREMA

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

The Community of Research in Education, Music and the Arts (CREMA) toimii osana ihmistieteiden Eudaimonia-instituuttia. Tutkimuksen painopisteinä ovat musiikki- ja taidekasvatuksen käytännöt sekä yksilöt ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa. Tutkimuksen aihepiirejä ovat mm. musiikillinen kehitys, laulaminen, projektioppiminen, musiikillinen luovuus, säveltämisen pedagogiikka, musiikin erityiskasvatus, sekä uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja design.

Tutkimusryhmän johtajana toimii musiikkikasvatuksen professori Pirkko Paananen.