Riikka Tumelius

FT, FM, HuK
Yliopisto-opettaja
Kielenoppimisen suunnittelu, muutos, soveltava kielentutkimus, neksusanalyysi

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Riikka Tumelius

Tutkimuksessani olen perehtynyt kielten oppimiseen ja opetukseen sekä kieltenopettajakoulutukseen muuttuvan, teknologisoituvan arkielämämme valossa. Olen kiinnostunut muuttuvasta opettajan roolista, sekä siitä miten voimme tuottaa ja tukea muutosta kieltenopetuksen käytänteissä osallistavan tutkimusotteen kautta.

Olen päässyt soveltamaan osaamistani myös erilaisissa työtehtävissä: Oulun yliopistossa kieli- ja viestintä keskuksessa englannin kielen yliopisto-opettajana, vieraiden kielten ainedidaktiikan (aineenopettajakoulutus, kasvatustieteiden tiedekunta) ja englantilaisen filologian (humanistinen tiedekunta) yliopisto-opettajana sekä yliopettajana Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Olen pohjakoulutukseltani kieltenopettaja ja olen aiemmin toiminut englannin ja ruotsin kielenopettajana peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisella toisella asteella. Näissä tehtävissä pääsin tekemään käytännön kehitystyötä nykyisten tutkimusintressieni parissa.

Tutkimusaiheet

  • muutos, digitalisaatio, neksusanalyysi, opettajankoulutus, opetus ja oppiminen, moni- ja poikkitieteisyys

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

riikka.tumelius@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 29 448 7233

Vierailuosoite

Kieli- ja viestintäkoulutus
ST405 (portaikko T2, 4. krs)
Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa
Oulun yliopisto

Postiosoite

Kieli- ja viestintäkoulutus
Oulun yliopisto
PL 7910
90014 Oulun yliopisto