Riikka Tumelius

FT
Yliopistonlehtori
Kielenoppimisen suunnittelu, muutos, soveltava kielentutkimus, neksusanalyysi, pedagogiikka, digitalisaatio

Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Riikka Tumelius

Tutkimuksessani olen perehtynyt kielten oppimiseen ja opetukseen sekä kieltenopettajakoulutukseen muuttuvan, teknologisoituvan arkielämämme valossa. Olen kiinnostunut muuttuvasta opettajan roolista, sekä siitä miten voimme tuottaa ja tukea muutosta kieltenopetuksen käytänteissä osallistavan tutkimusotteen kautta.

Olen päässyt soveltamaan osaamistani myös erilaisissa työtehtävissä. Oulun yliopistossa: yliopistonlehtorina vieraiden kielten ainedidaktiikassa, luokanopettajakoulutuksessa sekä kansainvälisissä maisteriohjelmissa (Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta), kieli- ja viestintäkoulutuksessa englannin kielen yliopisto-opettajana, ja englantilaisen filologian (humanistinen tiedekunta) yliopisto-opettajana sekä yliopettajana Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Olen pohjakoulutukseltani kieltenopettaja ja olen aiemmin toiminut englannin ja ruotsin kielenopettajana peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisella toisella asteella. Näissä tehtävissä pääsin tekemään käytännön kehitystyötä nykyisten tutkimusintressieni parissa.

Tutkimusaiheet

  • muutos, digitalisaatio, neksusanalyysi, opettajankoulutus, opetus ja oppiminen, moni- ja poikkitieteisyys

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

riikka.tumelius@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 29 448 3827

Vierailuosoite

Linnanmaan kampus
Pentti Kaiteran katu 1
Oulun yliopisto

Postiosoite

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Oulun yliopisto
PL 8000
90014 Oulun yliopisto