COACT - Complexity of (inter)action and multimodal participation

Tutkimusryhmän tiedot

Tutkimusryhmän kuvaus

Me COACT-tutkimusyhteisössä tutkimme sosiaalisen toiminnan ja vuorovaikutuksen kompleksisuutta eri näkökulmista. Kiinnostuksemme kohteena on erityisesti se, miten sosiaaliseen toimintaan osallistuvat – taitavasti toimien – hallitsevat ja koordinoivat kompleksisuutta, mukautuvat siihen ja osoittavat orientaationsa muille osallistujille. Lisäksi laajennamme kompleksisuuden käsitettä siten, että se kattaa osallistujien henkilöhistoriat eikä keskity pelkästään vuorovaikutukseen nykyhetkessä.

Lue lisää tutkimusyhteisöstä yksikön englanninkielisiltä sivuilta.

Yhteyshenkilö: Professori Tiina Keisanen (PI)