Roger Norum

Kiinnostukseni sijoittuu sosiaaliantropologian, mediatutkimuksen ja ympäristötutkimuksen kentille, ja tutkimuksessa kysyn miten liikkuvuus ja rakennettuympäristö lomittuu ihmisten ympäristöhaasteissa. Tämä tarkoittaa, että ajattelen vertailevia, teoreettisia ja prakseologisia ulottuvuuksia liittyen erilaisiin muuttoliikkeisiin ja tilapäisiin tai haavoittuviin Arktisen alueen ja Aasian yhteisöihin, missä olen tehnyt etnografista kenttätyötä vuodesta 2009. Olen Palgrave’in Arctic Encounters kirjasarjan toimittaja ja Teaching Anthropology ja Time and Mind lehtien toimituskunnissa.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Roger.Norum@oulu.fi