Roosa Ridanpää

FM
Väitöskirjatutkija

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkin väitöskirjassani matkailuyritysten kestävyysmuutosta ympäristökriisien aikakaudella. Lähestyn kestävyysmuutosta uudistavan matkailun kautta ja olen kiinnostunut pohjoisten matkailuyritysten paikkasuhteesta.

Aikaisemmin olen toiminut tutkijana matkailun aluekehityshankkeissa, joissa tuotimme tietoa paikallisille toimijoille matkailun kestävyyden edistämiseksi. Tutkimustyön ohella koordinoin ja opetan matkailumaantieteen kursseilla.

Tutkimusaiheet

  • kestävä matkailu
  • uudistava matkailu
  • kestävyysmuutos matkailussa
  • matkailu ja Antroposeeni
  • ilmastonmuutoksen hillintä

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

roosa.ridanpaa@oulu.fi

Vierailuosoite

FY336
Linnanmaan kampus

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
PL 3000
90014 Oulun yliopisto