Matkailumaantiede

Matkailun maantieteellisessä tutkimuksessa (Tourism Geographies) tarkastellaan matkailua, siihen liittyviä vuorovaikutus- ja muutosprosesseja alueellisesta näkökulmasta.

Tutkimusryhmän tiedot

Yksikkö ja tiedekunta

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkimusryhmän kuvaus

Oulussa matkailumaantieteen tutkimuksen keskeisenä näkökulmana on kestävyys. Tutkimuskohteina ovat muun muassa matkailun kestävyys ja vastuullisuus, matkailualan ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden suhde, matkailun aluekehitysvaikutukset, matkailutalous ja ilmastonmuutos ja matkailun ja paikallisuuden suhde.

Lisäksi tutkitaan muun muassa matkailun ja muun maankäytön synergioita ja ristiriitoja, matkailutalouden poliittista ekologiaa, maaseutumatkailua ja matkailun osallistavaa suunnittelua. Matkailua ja siihen vaikuttavia maantieteellisiä tekijöitä tarkastellaan alueellisesti ja suhteessa eri maantieteellisiin ja ajallisiin mittakaavoihin.

Maantieteellinen matkailun tutkimus sisältää myös kehitysmaantieteeseen ja yhteiskuntatieteelliseen ympäristömuutostutkimukseen liittyviä lähtökohtia. Matkailumaantieteellinen tutkimus pyrkii yhdistämään teoreettisen ja empiirisen lähestymistavan kaihtamatta kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia näkökulmia. Empiirisesti tutkimustoiminta painottuu Pohjois-Suomeen ja arktiselle alueelle sekä eteläiseen Afrikkaan.

Viimeaikaiset valikoidut julkaisut 2015–

Kirjat:

Saarinen, J. (Ed.)(2020). Tourism and sustainable development goals: Research on sustainable tourism geographies. London, Routledge (in press).

Saarinen, J. & A. M. Gill (Eds)(2019). Resilient Destinations: Governance Strategies in the Transition towards Sustainability in Tourism. London, Routledge.

Paasi, A., Prokkola, E-K., Saarinen, J. & K. Zimmerbauer (Eds)(2019). Borderless Worlds for Whom? Ethics, Moralities and Mobilities. Routledge: London.

Saarinen, J., Rogerson, C. & C.M. Hall (Eds)(2018). Tourism Planning and Development: Cases and Emerging issues. London, Routledge

Nepal, J. & J. Saarinen (Eds)(2016). Political Ecology and Tourism. London, Routledge.

Manwa, H., Moswete, N. & J Saarinen (Eds)(2016). Cultural Tourism in Southern Africa: perspectives on a growing market. Bristol, Channelview.

Tutkimusartikkelit:

 • Saarinen, J. & A. Varnajot (2019). The Arctic in tourism: Complementing and contesting perspectives on tourism in the Arctic. Polar Geography, doi.org/10.1080/1088937X.2019.1578287 (in press).
 • Chiutsi, S. & J. Saarinen (2019). The limits of inclusivity and sustainability in transfrontier peace parks: Case of Sengwe community in Great Limpopo Transfrontier Conservation Area, Zimbabwe. Critical African Studies, (in press).
 • Saarinen, J. (2019). Communities and sustainable tourism development: Community impacts and local benefit creation tourism. In Stephen F. McCool and Keith Bosak (Eds), A Research Agenda for Sustainable Tourism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing (in press).
 • Brouder, P. & J. Saarinen (2019). Co-evolution and resilient regions: Moving towards sustainable tourism development. In Saarinen, J. & A. M. Gill (Eds). Resilient Destinations: Governance Strategies in the Transition towards Sustainability in Tourism, pp. 67-76. London, Routledge.
 • Paasi, A., Prokkola, E-K., Saarinen, J. & K. Zimmerbauer (2019). Borderless worlds – for whom? In Paasi, A., Prokkola, E-K., Saarinen, J. & K. Zimmerbauer (Eds), Borderless Worlds for Whom? Ethics, Moralities and Mobilities (pp. 1-17). Routledge: London.
 • Gill, A.M. & J. Saarinen (2019). Conclusions: Challenges and opportunities in the transition towards sustainability. In Saarinen, J. & A. M. Gill (Eds). Resilient Destinations: Governance Strategies in the Transition towards Sustainability in Tourism, pp. 189-196. London, Routledge.
 • Saarinen, J. & A.M. Gill (2019). Tourism, resilience and governance strategies in the transition towards sustainability. In Saarinen, J. & A. M. Gill (Eds). Resilient Destinations: Governance Strategies in the Transition towards Sustainability in Tourism, pp. 15-33. London, Routledge.
 • Saarinen, J. & A. M. Gill (2019). Introduction: Placing resilience in the sustainability frame. In Saarinen, J. & A. M. Gill (Eds). Resilient Destinations: Governance Strategies in the Transition towards Sustainability in Tourism, pp. 3-12. London, RoutledgeSaarinen, J. (2019). Not a Serious Subject?! Academic
 • Relevancy and Critical Tourism Geographies. In. Muller, D. (Ed.). Tourism Geographies: A Research Agenda. Edgar Elgar.
 • Santarém, F,. J. Saarinen, J. Brito & P. Pereira (2019). New method to identify and map flagship fleets for promoting conservation and ecotourism. Biological Conservation, 229, 113-124. 
 • Saarinen, J (2019). What are Wilderness Areas for? Tourism and Political Ecologies of Wilderness Uses and Management in the Anthropocene. Journal of Sustainable Tourism 27(4), 472-487. 
 • Vyasha, H., Tichaawa, T., & J. Saarinen (2019). ’Development without policy’: Tourism planning and research needs in Cameroon, Central Africa. Tourism Planning & Development (in press)
 • Kulusjärvi, O. (accepted). Towards just production of tourism space via dialogical everyday politics in destination communities. Environment and Planning C: Politics and Space.
 • Markkula, I., M. T. Turunen & S. Kantola (2019). Traditional and local knowledge in land use planning: insights into the use of the Akwé: Kon Guidelines in Eanodat, Finnish Sápmi. Ecology and Society 24(1):20. https://doi.org/10.5751/ES-10735-240120
 • Palma, D., Varnajot, A., Dalen, K., Basaran, I. K., Brunette, C., Bystrowska, M., Korablina, A. D., Nowicki, R. C. and Ronge, T. A. (in press). Cruising the Marginal Ice Zone: Climate Change and Arctic Tourism. Polar Geography, pp. 1-21.
 • Tervo-Kankare, K. (2019). Entrepreneurship in nature-based winter tourism under a changing climate. Current Issues in Tourism. DOI: 10.1080/13683500.2018.1439457.
 • Varnajot, A. (2019). “Walk the line”: An ethnographic study of crossing the Arctic Circle – Case Rovaniemi. Tourist Studies, pp. 1-19

 

 • Sarkki, S., Heikkinen, H.I., Herva, V-P. & J. Saarinen (2018). Myths on local use of natural resources and social equity of land use governance: Reindeer herding in Finland. Land Use Policy, 77: 322–331.
 • Rogerson, C.M. & J. Saarinen (2018). Tourism for Poverty Alleviation: Issues and Debates in the Global South. In Chris Cooper, Serena Volo, William C. Gartner and Noel Scott (Eds). The SAGE Handbook of Tourism Management: Applications of Theories and Concepts to Tourism (pp. 22-37). London: SAGE Publications Ltd.
 • Saarinen, J. (2018). Beyond growth thinking: the need to revisit sustainable development in tourism. Tourism Geographies 20(2): 337-340.
 • Santarém, F., Campos, J.C., Perreira, P., Hamidou, D., Saarinen, J. & J.C. Brito (2018). Using multivariate statistics to assess ecotourism potential of water-bodies: a case-study in Mauritania. Tourism Management, 67: 34-46.
 • Tervo-Kankare, K., Kajan, E. & J. Saarinen (2018). Costs and Benefits of Environmental Change: Tourism Industry’s Responses in Arctic Finland. Tourism Geographies 20(2): 202-223.
 • Hall, C.M, Saarinen, J., Rogerson, C. (2018). Reconsidering 'Development' in Tourism Research Geography. In Saarinen, J., Rogerson, C. & C.M. Hall (Eds), Tourism Planning and Development: Contemporary Cases and Emerging Issues (pp. 219–226). London, Routledge.
 • Tervo-Kankare, K., Saarinen, J. Moswete, N. & E. Kimaro (2018). Nature-Based Tourism Operators' Responses to Changing Environment and Climate in Uis, Namibia. African Geographical Review 37(3), 273–282. doi.org/10.1080/19376812.2017.1286246
 • Kantola, S., Uusitalo, M., Nivala, V. & S. Tuulentie (2018). Tourism resort users’ participation in planning: Testing the public participation geographic information system -method in Levi, Finnish Lapland. Tourism Management Perspectives, 27, 22-32. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2018.04.001
 • Uusitalo, M., Tuulentie, S., Kantola, S., Huhta, E. & V. Nivala (2018). Polkuja luontoon–Levin kesäreittiverkoston kehittäminen käyttäjäkokemuksia ja ekologista tietoa yhdistäen. Matkailututkimus 14 (2), 7-23.
 • Mäkinen, M., O. Rantala & K. Tervo-Kankare (2018). Väylänvarrella - Tieteidenvälisen dialogin soveltamisesta luontomatkailukohteiden suunnitteluun (Applying transdisciplinary dialog in nature-based tourism attraction planning and design). Matkailututkimus 14(1), 26-41.

 

 • Saarinen, J. (2017). Enclavic tourism spaces: Territorialization and bordering in tourism destination development and planning. Tourism Geographies 19(3): 425-437.
 • Saarinen, J., Rogerson, C. & C.M. Hall (2017). Geographies of Tourism Development and Planning. Tourism Geographies 19(3): 307-317.
 • Chiutsi, S. & J. Saarinen (2017). Local participation in transfrontier tourism: Case of Sengwe community in Great Limpopo Transfrontier Conservation Area, Zimbabwe. Development Southern Africa 34(3): 260-275.
 • Kulusjärvi, O. (2017). Sustainable Destination Development in Northern Periph-eries: A Focus on Alternative Tourism Paths. Journal of Rural and Community Development 12, 2/3, 41–58. (Special issue on Communities and New Develop-ment Paths in the Sparsely Populated North) (open access)
 • Tervo-Kankare, K. (2017). Kestävä matkailu. (Sustainable Tourism). In Edelheim, J. & H. Ilola (eds.) Matkailututkimuksen avainkäsitteet. (Key concepts in tourism research), 235-240. Lapland University Press, Rovaniemi.
 • Saarinen, J. (2016). Wilderness conservation and tourism: What do we protect for and from whom? Tourism Geographies 18(1), 1–8.
 • Sæþórsdóttir, A-D. and J. Saarinen (2016). Challenges due to Changing Ideas of Natural Resources: Tourism and Power Plant Development in the Icelandic Wilderness. Polar Record 52(1): 82–91.
 • Jacobsen, J.K.S., Leiren, M. & J. Saarinen (2016). Natural hazard experiences and adaptations: A study of winter climate-induced road closures in Norway. Norwegian Journal of Geography 70(5), 292-305.
 • Timothy, D. Saarinen, J. and A. Viken (2016). Tourism Issues and International Borders in the Nordic Region (Special Issue introduction paper). Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 16 (1 Supplement), 1-13, DOI: 10.1080/15022250.2016.1244504.
 • Sæþórsdóttir, A-D. and J. Saarinen (2016). Changing Ideas about Natural Resources: Tourists’ Perspectives on the Wilderness and Power Production in Iceland. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 16 (4): 404-421.
 • Kavita, E. & J. Saarinen (2016). Tourism and rural community development in Namibia: Policy issues review. Fennia 194(1), 79-88.
 • Saarinen, J. (2016). Political Ecologies and Economies of Tourism Development in Kaokoland, North-West Namibia. In Mostafanezhad, M., Carr, A. & R. Norum (eds) Political Ecology of Tourism: Communities, Power and the Environment, pp. 213–230. London: Routledge.
 • Saarinen, & S. Nepal (2016). Conclusions: Towards a political ecology of tourism - key issues and research prospects. In Nepal, J. & J. Saarinen (eds). Political Ecology and Tourism, pp. 253–264. London, Routledge.
 • Nepal, S. Saarinen, J. & E. McLean-Purdon (2016). Tourism and Political ecology: Introduction. In Nepal, J. & J. Saarinen (eds). Political Ecology and Tourism, pp. 1–15. London, Routledge.
 • Lenao, M & J. Saarinen (2016). Political ecology of community-based natural resources management: principles and practices ofpower sharing in Botswana. In Nepal, J. & J. Saarinen (eds). Political Ecology and Tourism, pp. 115–129. London, Routledge.
 • Saarinen, J. (2016). Cultural Tourism in Southern Africa: The Role of Local Cultures and Ethnicity in Tourism Development. In Manwa, H., Moswete, N. & J Saarinen (Eds). Cultural Tourism in Southern Africa: perspectives on a growing market, pp. 17–30. Bristol, Channelview. 
 • Monare, M. Moswete, N. Perkins, J. & J. Saarinen (2016). Emergence of cultural tourism in southern Africa: Case studies of two communities in Botswana. In Manwa, H., Moswete, N. & J Saarinen (Eds). Cultural Tourism in Southern Africa: perspectives on a growing market, pp. 165–180. Bristol, Channelview.
 • Manwa, H., Moswete, N. & J. Saarinen, J (2016). Introduction: Perspectives on Cultural Tourism. In Manwa, H., Moswete, N. & J Saarinen (Eds). Cultural Tourism in Southern Africa: perspectives on a growing market. pp. 3–16. Bristol, Channelview.
 • Moswete, N., Manwa, H & J. Saarinen (2016). Cultural tourism in southern Africa: Conclusions. In Manwa, H., Moswete, N. & J Saarinen (Eds). Cultural Tourism in Southern Africa: perspectives on a growing market, pp. 181–189. Bristol, Channelview.
 • Hokkanen, J., Saarinen, J. & K. Tervo-Kankare (2016). Tourism demand and adapation to climate change (in Finnish). Matkailututkimus – Finnish Journal of Tourism Research 12(1), 59–68.
 • Tervo-Kankare, K. & A. Tuohino (2016). Defining ‘rurality’ for rural wellbeing tourism - Halfacree’s triad in practical level tourism development in Northern Europe. Nordia Geographical Publications Yearbook 45:2, 37–52.
 • Hjalager, A-M., K. Tervo-Kankare & A. Tuohino (2016). Tourism value chains revisited and applied to rural wellbeing tourism. Tourism Planning & Development. DOI: 10.1080/21568316.2015.1133449.
 • Hjalager, A-M., K. Tervo-Kankare, A. Tuohino & H. Konu (2016). Robust innovation anchors in rural wellbeing tourism. In N. Pappas and I. Bregoli (Eds.) Global dynamics in travel, tourism, and hospitality. 148-162. IGI Global, Hershey, Pennsylvania.
 • Kulusjärvi, O. (2016). Resort-oriented tourism development and local tourism networks – a case study from Northern Finland. Fennia 194: 1, 3–17. (Special is-sue on Tourism and Development) (open access)

 

 • Lenao, M. & J. Saarinen (2015). Integrated rural tourism as a tool for community tourism development: Exploring culture and heritage projects in the North East District of Botswana. South African Geographical Journal 97(2): 203–216.
 • Saarinen, J. (2015). Conflicting Limits to Growth in Sustainable Tourism. Current Issues in Tourism 18 (10), 903–907. DOI: 10.1080/13683500.2014.972344
 • Hambira, W. and J. Saarinen (2015). Policy-makers’ perceptions on the tourism-climate change nexus: policy needs and constraints in Botswana. Development Southern Africa 33 (3), 350-362.

 

SoleCRIS