Sanna Lipkin

Sanna Lipkin

Olen erikoistunut menneisyyden lapsuuden tutkimukseen. Tätä lähestyn erityisesti hauta- ja tekstiilitutkimuksen kautta. Nämä kaksi lähtökohtaa ovat ohjanneet sekä väitöskirjatutkimustani (Textile-making and social identities in central Tyrrhenian Italy from prehistory to the Republican period) että väitöksen jälkeistä uraani (Hauta-asu niin antiikin Italiassa kuin historiallisen ajan Suomessa). Arkeologian lisäksi olen opiskellut sosiologiaa ja suorittanut pedagogisen pätevyyden, ja tavoitteenani on kehittää menneisyyden sosiaalisen kanssakäymisen teorioita. Suomen Akatemian rahoittamat projektini keskittyvät lasten kuolemaan liitettyihin tunteisiin ja lapsen sosiaaliseen identiteettiin historiallisen ajan Suomessa.

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Sanna.Lipkin@oulu.fi

Postiosoite

PL 1000
90014 Oulun yliopisto