Satu Kivelä

Olen poliittisen maantieteen, aluepolitiikan ja aluekehityksen sekä rajatutkimuksen teemojen parissa työskentelevä ihmismaantieteilijä. Nykyinen tutkimukseni ”Ylirajainen alueellinen resilienssi: Pohjoiskalotin ylirajaiset hallinnolliset, taloudelliset ja kulttuuriset toimijuudet muutoksessa” (RE-NORTH) -tutkimushankkeessa keskittyy alueelliseen ja ylirajaiseen yhteistyöhön sekä yhteistyön merkitykseen erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla raja-alueilla. Tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa alueelliset ja sosiaaliset vahvuudet ja haavoittuvuudet nyt ja tulevaisuudessa, erilaisiin haasteisiin varautuminen ja sopeutuminen sekä tässä yhteydessä alueellisen ja ylirajaisen yhteistyön merkitys ja eri toimijoiden roolit ja vastuut.

Tutkimusaiheet

  • Valtiomuutostutkimus, rajatutkimus, alueellinen resilienssi, geopolitiikka, biopolitiikka

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Satu.Kivela@oulu.fi

Puhelinnumero

+358294481509

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
PL 3000
90014 OULUN YLIOPISTO