Sini Skarp

FT
Tutkijatohtori
Genetics of multifactorial diseases

Biolääketieteen ja sisätautien tutkimusyksikkö
Lääketieteellinen tiedekunta

Sini Skarp työskentelee post doc- tutkijana tarkastellen sydämen vajaatoiminnan molekulaarista taustaa ja sydänlihasfibroosin perintötekijöitä. Keskeisiä menetelmiä tutkimuksessa ovat miRNA ja mRNA sekvensointi sekä koko eksomin sekvensointi. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia solumalleja. Väitöskirjatyössään hän tutki tuki- ja liikuntaelinsairauksien perintötekijöitä Suomalaisissa perheaineistoissa. Tutkimuksessa tunnistettiin tuki- ja liikuntaelinsairaiuksille altistavia perintötekijöitä käytten koko eksomin sekvensointia sekä in vitro kokeita. Sini on työskennellyt myös Pohjois-Suomen syntymäkohorteissa genominlaajuisten assosiaatioanalyysien parissa sekä perhetynyt cDNA microarray aineistohen analyysiin.

Tutkimusaiheet

  • Genetiikka
  • Fibroosi
  • Sydän- ja verisuonitaudit

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Sini.Skarp@oulu.fi