Soile Jokipii-Lukkari

Olen erityisesti puunmuodostuksesta kiinnostunut kasvimolekyylibiologi. Kestävällä metsänhoidolla on keskeinen asema hiilineutraaliuteen tähtäävässä, uusiutuvien materiaalien käyttöön perustuvassa yhteiskunnassa. Tämänhetkinen puubiomassan ja hiilinielujen tarve korostavatkin tutkittuun tietoon perustuvan metsänhoidon merkitystä, joten puun muodostumiseen osallistuvien geenien tunteminen on erityisen tärkeää. Havupuiden puusolukon pääasiallinen solumuoto eli putkisolut eroavat merkittävästi rakenteeltaan, eliniältään sekä kemiallisilta ominaisuuksiltaan lehtipuiden puusoluista. Tällä hetkellä ei kuitenkaan tiedetä, mitkä molekyylit aiheuttavat havupuiden ja lehtipuiden puusolukon eroja. Akatemiatutkijaprojektini tarkoitus on lisätä putkisolujen muodostumisen alkuvaiheita koskevan geenien ilmenemistiedon tarkkuutta.

Tutkimusaiheet

  • Puunmuodostus
  • Puun anatomia
  • Havupuut
  • Molekyylibiologia
  • Luonnonmarjat
  • Biovahat

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

soile.jokipii-lukkari@oulu.fi