Teemu Tyni

FT
Nuorempi apulaisprofessori
Käänteiset ongelmat, osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Sovellettu ja laskennallinen matematiikka
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Tutkimukseni on sovelletun matematiikan ja erityisesti käänteisten ongelmien piirissä. Tutkin käänteisten ongelmien teoriaa ja kehitän laskennallisia menetelmiä käytännön sovelluksiin. Olen erityisesti kiinnostunut osittaisdifferentiaaliyhtälöihin liittyvistä käänteisistä ongelmista.

Tutkimusprojektissani kehitän epälineaarisia ilmiöitä hyödyntäviä laskennallisia menetelmiä luonnontieteiden ja tekniikan aloille. Tutkin myös suoria ja käänteisiä sirontaongelmia monen tyyppisissä matemaattisissa malleissa.

Tutkimusaiheet

  • Käänteiset ongelmat
  • Laskennalliset menetelmät
  • Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

teemu.tyni@oulu.fi

Vierailuosoite

M216
Pentti Kaiteran katu 1
Linnanmaa

Postiosoite

P.O.Box 8000
FI-90014 University of Oulu

Avainsanat