Teija Kangas

FT
Yliopiston lehtori

Kestävä kemia
Teknillinen tiedekunta

Teija Kangas

Teija Kangas toimii yliopiston lehtorina Kestävän kemian tutkimusyksikössä ja osallistuu opetuksen lisäksi yksikön tutkimukseen mallintaen vedenpuhdistukseen liittyviä prosesseja. Hän on väitellyt 2012 otsikolla: Theoretical study of the oxidation of a pure and alloyed copper surface.

Tutkimusaiheet

  • Vesien käsittely
  • Teolliset sivuvirrat
  • Adsorptio
  • Ravinteiden ja metallien talteenotto
  • Reaktiokinetiikka
  • Isotermit

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

teija.kangas@oulu.fi

Puhelinnumero

+358505993668