Tiina Riekki

Työskentelen kliinisenä tutkijana, eli teen sekä tutkimustyötä että psykiatriaan erikoistuvan lääkärin työtä.

Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 pohjautuvassa väitöskirjassani tutkittiin äidin raskaudenaikaisen masennuksen ja vanhempien muiden psykiatristen sairauksien yhteyttä lasten mielenterveyteen. Tämä innoitti myös jatkotutkimukseen sekä perinataalipsykiatrian kehittämistyöhön. Tällä hetkellä tutkin raskausajan uupumuksen yhteyttä vanhempien ja lasten mielenterveyteen Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1986 ja ALSPAC:ssa.

Toimin myös Suomen Perinataalimielenterveys ry:n puheenjohtajana. Yhdistyksen tavoitteina on perinataalipsykiatristen hoitokäytäntöjen kehittäminen ja jalkauttaminen Suomeen tutkimustietoon perustuen.

RiekkiTiina

Yhteystiedot

Sähköposti

tiina.riekki@oulu.fi