Tiina Salmijärvi

Kiinnostukseni kohdistuu 1) tieto- ja viestintätekniikan mielekkääseen hyödyntämiseen opetuksessa, 2) ohjauksellisiin kysymyksiin (ura- ja opinto-ohjaus), ja 3) jatkuvan oppimisen prosessiin. Olen kiinnostunut myös osaamisen tunnistamiseen liittyviin kysymyksiin ja osaamisen näkyväksi tekemisestä. Miten tukea parhaiten opettajan/opiskelijan pystyvyyttä ja toimijuuden vahvistamisesta ja yhteisöllisten työskentely- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä?

Yhteystiedot

Sähköposti

Tiina.Salmijarvi@oulu.fi

Puhelinnumero

0294 485618

Projektit