Tiina Salmijärvi

Image

Kiinnostukseni kohdistuu ohjauksellisiin kysymyksiin (ura- ja opinto-ohjaus), yrittäjämäisten taitojen edistämiseen ja jatkuvan oppimisen prosessiin. Erityisesti olen kiinnostunut osaamisen tunnistamiseen liittyvistä kysymyksistä ja osaamisen näkyväksi tekemisestä. Miten tukea parhaiten opiskelijan pystyvyyttä ja toimijuuden vahvistamisesta ja yhteisöllisten työskentely- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämistä?

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Tiina.Salmijarvi@oulu.fi

Puhelinnumero

0294483618