Tuija Maliniemi

Työskentelen luonnonmaantieteen tutkijatohtorina Maantieteen tutkimusyksikössä. Taustaltani olen kasviekologi ja tutkimukseni keskittyy pitkäaikaisiin kasvillisuusmuutoksiin erityisesti boreaalisilla ja arktisilla alueilla. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten ilmastonmuutos ja muutokset maankäytössä ovat vaikuttaneet kasvillisuuteen ja biodiversiteettiin ja mitä toteutuneita tai potentiaalisia seurauksia näillä muutoksilla on erilaisissa ympäristöissä. Parhaillaan tutkin geodiversiteetin vaikutusta biodiversiteettiin ja sitä, miten tätä uutta tietoa voidaan käyttää biodiversiteettitutkimuksessa ja suojelutyössä.

Tutkimusaiheet

  • Pitkäaikaiset kasvillisuusmuutokset
  • Pohjoisten alueiden kasvillisuus
  • Biodiversiteetin ja geodiversiteetin välinen yhteys

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

tuija.maliniemi@oulu.fi

Postiosoite

P.O.Box 8000, FI-90014 Oulun yliopisto, Suomi