Tuire Oittinen

Työskentelen Suomen Akatemian rahoittamassa PeaceTalk-hankkeessa tutkijatohtorina. Käytän multimodaalista keskustelunanalyysia tutkimuksessani, jossa tarkastelen sitä, miten puhutun kielen ja kehollisten resurssien avulla rakennetaan merkityksiä tilannekohtaisesti, vuoro vuorolta. Olen tällä hetkellä kiinnostunut erilaisista tiimi- ja yhteistyön muodoista etenkin monikansallisissa ja teknologiavälitteisissä työ- ja koulutuskonteksteissa, joissa puhutaan työkielenä englantia (engl. English as a lingua franca). Minua kiinnostavat myös (kielen)oppimiseen liittyvät aiheet sekä vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen.

Tutkimusaiheet

  • vuorovaikutus
  • teknologiavälitteinen vuorovaikutus
  • työpaikka- ja koulutuskontekstit
  • etäkoulutus
  • oppiminen ja opettaminen

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Tuire.Oittinen@oulu.fi