Tuomas Vielma

TkT
Tutkijatohtori
Thermodynamics of aqueous electrolytes

Kestävä kemia
Teknillinen tiedekunta

Tutkijatohtori Tuomas Vielma vastaa elektrolyyttivesiliuosten termodynamiikan tutkimuksesta Kestävän kemian tutkimusyksikössä. Tuomaksen tutkimus keskittyy teollisesti tärkeiden metallisulfaattien vesiliuosten ominaisuuksien ja liukoisuuksien kokeelliseen mittaamiseen ja laskennalliseen mallintamiseen. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä Aalto-yliopiston Kemian Laitetekniikan ryhmän ja Murdoch Universityn (AUS) fysikaalisen kemian ryhmän kanssa.

Tutkimusaiheet

  • Elektrolyyttiliuosten termodynamiikka
  • Sulfaattipitoiset vesiliuokset
  • Hydrometallurgia
  • Kokeellinen termodynamiikka ja tieteelliset instrumentit

Tutkijan tiedot

image

Yhteystiedot

Sähköposti

tuomas.vielma@oulu.fi

Postiosoite

Oulun yliopisto
Teknillinen tiedekunta
Kestävän kemian tutkimusyksikkö
PL 4300
90014 Oulun yliopisto