Tuomo Siponkoski

Tekniikan tohtori
Tutkija
Anturimateriaalit, sähkökeraamit, komposiitit, pietsosähköisyys, mittaukset ja materiaalien karakterisointi

Mikroelektroniikka
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Tuomo Siponkoski

Tuomo Siponkoski on valmistunut tekniikan tohtoriksi 2022 Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta pääaineenaan "Elektroniikan materiaalit ja komponentit". 2012 syksystä lähtien hän on toiminut tutkijana Mikroelektroniikan tutkimusyksikössä (MIC). Tutkimuksessa hän keskittyy dielektreihin, pietso- ja ferrosähköisiin materiaaleihin sekä komposiitteihin ja näiden sovelluksiin.

Tutkimusaiheet

  • Pietsosähköiset materiaalit
  • Ferrosähköiset materiaalit
  • Dielektrit
  • Materiaalien karakterisointi
  • Anturit
  • Energian harvestointi

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Tuomo.Siponkoski@oulu.fi