6G – Tulevaisuuden älykkäiden järjestelmien mahdollistaja

Oulun yliopiston 6G-lippulaiva on maailman ensimmäinen 6G-tutkimusohjelma. Olemme edelläkävijä 5G-teknologian käyttöönotossa ja yksi maailmanlaajuisen 6G-tutkimuksen ja -kehityksen vetureista. Teemme laadukasta 6G-tutkimusta, minkä avulla voidaan kehittää tulevaisuuden osaamista ja luoda kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin 2030-luvulla.

6G-lippulaiva

6G-lippulaivan tavoitteena on luoda komponentit, työkalut ja laitteet 6G-testiverkon rakentamiseksi, sekä kehittää sovelluksia yhteiskunnan digitalisoinnin nopeuttamiseksi. Tutkimusalueitamme ovat langattomat yhteydet, laitteet ja piiritekniikka, hajautettu tekoäly sekä ihmiskeskeiset langattomat palvelut. Langattomien järjestelmien tutkimuksessa olemme keskittyneet erityisesti neljään vertikaaliin: terveyteen, teollisuuteen, ajoneuvoihin ja energiaan.

Oulun yliopiston lisäksi 6G-tutkimus saa rahoitusta Suomen Akatemialta, osana kansallista tutkimuksen keihäänkärkiohjelmaa.

6G-teknologiaan pohjautuva kestävä yhteiskunta

6G teknologiaan pohjautuva kestävä yhteiskunta (6GESS) -ohjelma hyödyntää 6G-lippulaivan teknologista asiantuntemusta kehittääkseen tieteellisen viitekehyksen datavetoiselle, tiiviin tietoliikenneverkoston päälle rakentuvalle tulevaisuuden yhteiskunnalle, jossa digiterveys ja tulevaisuuden energiajärjestelmät kytkeytyvät toisiinsa. 6GESS tutkii uusia teknologioita auttaakseen tulevaisuuden terveydenhuolto- ja energiajärjestelmiä muuttumaan demokraattisemmiksi ja tehokkaammiksi. Se auttaa myös terveydenhuollon palveluita ja energiantoimittajia, sekä kansalaisia, osallistumaan entistä enemmän datalähtöisten ja digitalisoitujen ratkaisujen kehittämiseen ja omaksumiseen.

Ohjelma keskittyy viiteen eri osa-alueesseen:

  1. Kansalaiskeskeisiin terveystietoratkaisuihin
  2. Arjessa näkyviin jokapaikan digitaalisiin hoitopolkuihin ja palvelumalleihin turvallisissa ja älykkäissä ympäristöissä.
  3. Tulevaisuuden tekoälyä hyödyntäviin langattomiin sairaaloihin.
  4. Käyttäjäkeskeisiä, energiajärjestelmiin osallistavia digitaalisia palveluita
  5. Digitaalisten ja käyttäjälähtöisten järjestelmien energiatehokkuuteen.

6GESS on neljän tiedekunnan: lääketieteen, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan, teknologian ja Oulun kauppakorkeakoulun yhteistyö. 6GESS tekee myös läheistä yhteistyötä OuluHealth-ekosysteemin, Oulun yliopistollisen sairaalan ja Future Hospital 2030 -hankkeen kanssa.

Sinua voisi kiinnostaa myös