Arktinen elonkirjo ja globaali resilienssi

Oulun yliopisto osallistuu poikkitieteellisellä huippututkimuksellaan arktisen alueen ja globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Tutkimuksemme auttaa taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja suojelemaan ympäristöä samalla varmistaen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kaikille lajeille.

Arktisen tutkimuksen profiiliala

Ihmisen aikaansaamat ympäristömuutokset uhkaavat ekosysteemejä, biodiversiteettiä ja ihmisten elämää globaalilla tasolla. Muutokset korostuvat erityisesti arktisella alueella, joka lämpenee neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin.

Oulun yliopistossa tutkitaan globaaleja ilmasto- ja ympäristömuutoksia sekä yksilöiden, yhteisöjen, alueiden, organisaatioiden ja ekosysteemien sopeutumiskykyä näissä muutoksissa.

Sinua voisi kiinnostaa myös