Ihmiset muuttuvassa maailmassa

Tutkimme suurten muutosten, kuten globalisaation, digitalisaation, ympäristön ja taloudellisten muutosten monimutkaisia vaikutuksia ihmisten vuorovaikutukseen sekä yhteisöihin ja kulttuureihin eri aikoina. Tutkimuksemme tunnistaa ja selittää muutosten syyt, prosessit ja vaikutukset, osoittaa ihmisten sopeutumiskeinot ja ennustaa niiden vaikutuksia ihmiskunnan tulevaisuuteen.

Tutkimme ihmistä digitalisaatiossa ja osana yhteisöjä

Tutkimuksemme ottaa ihmistieteet mukaan älyteknologioiden kehitykseen ja vahvistaa ihmisen kyvykkyyttä digitalisoituvassa maailmassa.

Ihmisen ja teknologian välisen suhteen lisäksi tutkimme myös:

  • ihmisyhteisöjen taitoa toimia pohjoisissa olosuhteissa
  • muuttoliikettä, pakolaisuutta ja kulttuurisia konflikteja
  • oppimista ja oppimisen vuorovaikutteisuutta
  • uusia digitaalisia liiketoimintamalleja

Tutkijat ja projektit

Tutustu tutkijoihimme ja heidän tarkempiin tutkimusaiheisiinsa.

Oulun yliopisto osallistuu moniin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviin tutkimusyhteistyöhankkeisiin. Alta löydät tietoa joistakin tutkimushankkeista.

Coordination and faculties

Aihealueen monitieteistä tutkimustoimintaa koordinoi Eudaimonia-instituutti. Tutkimusta tehdään pääasiassa humanistisessa tiedekunnassa, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa, luonnontieteellisessä tiedekunnassa sekä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Sinua voisi kiinnostaa myös