Tohtoriohjelmatoimikunnat

Tohtoriohjelmatoimikuntaa käsittelee väitöskirjatutkijan asioita opinto-oikeuden hakemisesta aina väitöskirjan hyväksymiseen saakka. Kukin väitöskirjatutkija kuuluu yhteen neljästä tohtoriohjelmasta ja sitä vastaavaan tohtoriohjelmatoimikuntaan.

Tehtävät

Tohtoriohjelmatoimikunta:
  • Ohjaa tohtoriohjelmien toimintaa
  • Myöntää väittelyluvat
  • Hyväksyy ja arvioi väitöskirjat
  • Hyväksyy tohtorin tutkinto-ohjelmien esittämät tutkintovaatimukset
  • Vastaa opinto-oikeuksien myöntämisestä tohtorintutkintoon (määrät, valintakriteerit, hakemusten arviointi)
Tohtoriohjelmatoimikunnan puheenjohtaja:
  • Hyväksyvät tutkintoa suorittamaan otettavat uudet väitöskirjatutkijat
  • Antaa todistuksen tohtorin tutkinnoista
  • Nimittää esitarkastajat, vastaväittäjät ja kustokset
  • Hyväksyy ohjaajamuutokset ja nimittää muut ohjaajat
  • Nimittää seurantaryhmät

Tohtoriohjelma-toimikunnat

Tohtoriohjelmatoimikuntien jäseniä ovat eri tieteenalojen edustajat, jotka toimivat yleensä myös tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöinä.

Terveys- ja biotieteet

Ihmistieteet

Tieto- ja sähkötekniikka

Tekniikka ja luonnontieteet

Tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöt

Tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö vastaa tutkinto-ohjelman suunnittelusta, toteutuksesta, koulutuksen järjestämisestä ja laadunhallinnasta. Vastuuhenkilö laatii myös tutkinto-ohjelman tieteenalakohtaisten opintojen opetussuunnitelman.