Väitöskirjan ohjaus

Jokaisella väitöskirjatutkijalla tulee olla pääohjaaja, joka on vastuussa opiskelijan ohjaamisesta koko tohtorikoulutuksen ajan. Pääohjaaja neuvottelee tulevan väitöskirjatutkijan kanssa tohtoriopinnoista jo ennen tutkijakouluun hakemista.

Kuka voi toimia ohjaajana?

  • Väitöskirjan pääohjaajan tulee olla Oulun yliopiston professori tai sen dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö, jonka pätevyys on osoitettu ulkopuolisella arvioinnilla ja joka työskentelee Oulun yliopistossa.
  • Pääohjaajalla voi olla enimmillään 10 väitöskirjatutkijaa pääohjauksessaan. Mikäli tohtoriopinto-oikeutta hakeva esittää pääohjaajakseen henkilöä, jolla on jo 10 väitöskirjatutkijaa pääohjauksessaan, ehdotetun pääohjaajan tulee toimittaa tutkijakoululle hyvin perusteltu lausunto väitöstutkimukselle suunnitellun ohjauksen toimivuudesta ja riittävyydestä.
  • Pääohjaajan lisäksi väitöskirjatutkijalla voi olla 1-2 muuta, vähintään tohtoritasoista ohjaajaa. UniOGS suosittelee, että jokaisella väitöskirjatutkijalla olisi pääohjaajan lisäksi ainakin 1 toinen ohjaaja.
  • Tutkinnonvalvoja tarvitaan, jos pääohjaaja tai kukaan muu vähintään dosentin tasoisista ohjaajista ei työskentele Oulun yliopistossa. Tutkinnonvalvoja on väitöskirjatutkijan oppiaineen tai alan professori ja hän huolehtii, että väitöskirjatutkija noudattaa Oulun yliopiston ja tutkijakoulun käytäntöjä.
  • Läheinen ei voi toimia työn virallisena ohjaajana (Hallintolaki, 28§).

Väitöskirjatutkijan ja ohjaajan tehtävät ja vastuut

Ohessa kuvataan väitöskirjatutkijan ja tämän ohjaajan/ohjaajien keskeisimpiä tehtäviä ja vastuita. Väitöskirjatutkija ja ohjaajat sopivat ohjausjärjestelyistä ja väitöstutkimusprosessista ohjaussuunnitelmassa. Tavoitteena on kannustaa keskustelemaan yhteisistä periaatteista ja näkemyksistä tutkimuksen, sen rahoituksen, opintojen ja muun tohtorikoulutukseen liittyvien seikkojen järjestämisestä sekä kuhunkin ohjaussuhteeseen parhaiten sopivasta yksityiskohtaisesta työnjaosta.