Opinto-oikeus ja passiivirekisteri

Väitöskirjatutkija on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opiskeluoikeuttaan. Opinto-oikeus on voimassa tutkinnon valmistumiseen saakka.

Opinto-oikeus ja lukuvuosi-ilmoittautuminen

Opinto-oikeus tohtorintutkinnon suorittamiseen on voimassa tutkinnon valmistumiseen saakka, ellei väitöskirjatutkija halua luopua opinto-oikeudesta aiemmin. Opiskelupaikasta voi luopua täyttämällä ilmoituksen Eforms-järjestelmässä

Väitöskirjatutkijan tulee ilmoittautua yliopistoon lukuvuosittain OILI-järjestelmässä. Lisätietoa ja ilmoittautumisajat löytyvät yliopiston Opiskelijalle-sivuilta. Väitöskirjatutkijoilta ei peritä ilmoittautumis- tai lukuvuosimaksuja.

Passiivirekisteri

Opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, jos väitöskirjatutkija ei ole kahden edellisen peräkkäisen lukuvuoden aikana suorittanut opintoja, jotka on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi myös, jos väitöskirjatutkija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kaksi lukuvuotta.

Kahdella edellisellä peräkkäisellä lukuvuodella tarkoitetaan tässä yhteydessä lukuvuotta, jolloin opinto-oikeuden passivoinnin tarkistus suoritetaan sekä sitä edeltävää lukuvuotta.

Passiivirekisteri koskee kaikkia yliopiston perustutkinto- ja jatkotutkinto-opiskelijoita (Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö § 9).

Katso Opintovaatimukset-sivulta, miten opintopisteet voi pyytää kirjaamaan opintorekisteriin.

Miten opinto-oikeus palautetaan aktiiviseksi?

Passiivirekisterin voi purkaa, jolloin opinto-oikeus palautuu aktiiviseksi. Palauttamisprosessin yhteydessä väitöskirjatutkijaa pyydetään maksamaan uudelleenkirjaamismaksu (35 e), josta annetaan erilliset ohjeet prosessin kuluessa.

Passiivirekisteristä poistumisen tapa riippuu opintojen vaiheesta. Tarkista seurantaryhmän ja tohtorikoulutussuunnitelmasi tilanne opintorekisteristä, ja toimi oheisten ohjeiden mukaan.