Opiskeluoikeus ja passiivirekisteri

Väitöskirjatutkija on velvollinen vuosittain ilmoittautumaan yliopistoon voidakseen käyttää opiskeluoikeuttaan. Opiskeluoikeus on voimassa tutkinnon valmistumiseen saakka.

Opiskeluoikeus ja lukuvuosi-ilmoittautuminen

Opiskeluoikeus tohtorintutkinnon suorittamiseen on voimassa tutkinnon valmistumiseen saakka, ellei väitöskirjatutkija halua luopua opiskeluoikeudesta aiemmin. Opiskelupaikasta voi luopua täyttämällä ilmoituksen Eforms-järjestelmässä.

Väitöskirjatutkijan tulee ilmoittautua yliopistoon lukuvuosittain OILI-järjestelmässä. Lisätietoa ja ilmoittautumisajat löytyvät yliopiston Opiskelijalle-sivuilta. Väitöskirjatutkijoilta ei peritä ilmoittautumis- tai lukuvuosimaksuja.

Passiivirekisteri

Opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, jos väitöskirjatutkija ei ole kahden edellisen peräkkäisen lukuvuoden aikana suorittanut opintoja, jotka on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi myös, jos väitöskirjatutkija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kaksi lukuvuotta.

Kahdella edellisellä peräkkäisellä lukuvuodella tarkoitetaan tässä yhteydessä lukuvuotta, jolloin opiskeluoikeuden passivoinnin tarkistus suoritetaan sekä sitä edeltävää lukuvuotta.

Passiivirekisteri koskee kaikkia yliopiston perustutkinto- ja jatkotutkinto-opiskelijoita (Oulun yliopiston koulutuksen johtosääntö § 9).

Katso Opintovaatimukset-sivulta, miten opintopisteet voi pyytää kirjaamaan opintorekisteriin.

Miten opiskeluoikeus palautetaan aktiiviseksi?

Passiivirekisterin voi purkaa, jolloin opiskeluoikeus palautuu aktiiviseksi. Palauttamisprosessin yhteydessä väitöskirjatutkijaa pyydetään maksamaan uudelleenkirjaamismaksu (35 e), josta annetaan erilliset ohjeet prosessin kuluessa.

Passiivirekisteristä poistumisen tapa riippuu opintojen vaiheesta. Tarkista seurantaryhmän ja tohtorikoulutussuunnitelmasi tilanne opintorekisteristä, ja toimi oheisten ohjeiden mukaan.