Ohjeet tohtorikoulutussuunnitelman laatimiseen

Tohtorikoulutussuunnitelma tehdään ensimmäisen tohtoriopintovuoden aikana yhteistyössä ohjaajan kanssa.

Mikä on tohtorikoulutus- suunnitelma?

Hakiessaan tutkijakouluun väitöstutkija laatii alustavan tutkimussuunnitelman. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana väitöstutkija laatii yhteistyössä ohjaajiensa kanssa yksityiskohtaisemman tohtorikoulutussuunnitelman, joka sisältää seuraavat osat:

  • A. Tutkimussuunnitelma
  • B. Opintosuunnitelma
  • C. Urasuunnitelma

Tutkimussuunnitelman laadinnassa noudatetaan alakohtaisia käytäntöjä ja sille soveltuvaa rakennetta.

A. Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman tulee olla riittävän tarkka, jotta siitä voidaan arvioida tutkimushankkeen merkitys ja toteutettavuus. Hyvä tutkimussuunnitelma mahdollistaa esimerkiksi henkilökohtaisten apurahojen hakemisen. Lisäksi suunnitelmaan kuuluvaa aiemman tutkimuksen yhteenvetoa voi usein suoraan hyödyntää julkaisujen ja väitöskirjankin kirjoitusvaiheessa. Väitöstutkijan kannattaakin tehdä suunnitelma hyvin ja käyttää ohjaajien ja seurantaryhmän osaamista tehokkaasti hyödykseen tutkimussuunnitelmansa hiomisessa.

Tutkimussuunnitelmassa on tyypillisesti alla esitetyt osat. Rakenteen soveltaminen alan tarpeiden mukaan on sallittua.

B. Opintosuunnitelma

Tohtorikoulutuksen kokonaisaikatauluun liittyy väitöskirjatutkimuksen ohella opintoja pääaineesta riippuen 20–50 op. Tohtorikoulutussuunnitelmaan liittyvä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tehdään Pepissä.

C. Urasuunnitelma

Urasuunnitelman voi tehdä omana osionaan tai sisällyttää yllä kuvattuun tutkimussuunnitelmaan arvioimalla omia oppimistavoitteitaan urasuunnittelun kannalta. Urasuunnitelma esitetään seurantaryhmälle tapaamisen yhteydessä.

Tohtorikoulutus- suunnitelman hyväksyntä

Väitöstutkija esittelee tohtorikoulutussuunnitelman seurantaryhmälle ensimmäisessä seurantaryhmän tapaamisessa. Seurantaryhmä puoltaa tohtorikoulutussuunnitelman hyväksymistä (mahdollisten korjausten jälkeen) ja puheenjohtaja toimittaa tohtorikoulutussuunnitelman tutkijakoululle seurantaryhmän raportin mukana, jonka jälkeen se hyväksytään, jos se sisältää kaikki vaadittavat osat.