Muut tutkimuslaitteet

Materiaalianalyysikeskuksen keskeisimmät muut tutkimuslaitteet koostuvat spektroskopialaitteistoista, ellipsometristä, pintaprofilometristä, akustisesta mikroskoopista ja hiili-rikki-analysaattorista.
Painesäiliö

Spektroskopia

Ellipsometri

Pintaprofilometri

Akustinen mikroskooppi (C-SAM)

Hiili-rikki-analysaattori