Tutkimusneuvosto

Oulun yliopiston johtosäännön 14 §:n mukaisesti yliopistossa on yliopistotasolla toimiva tutkimusneuvosto, joka tukee rehtoraattia tutkimuksen edistämisessä ja tiedepoliittisen keskustelun ylläpitämisessä, tekee tutkimuspolitiikkaan liittyviä aloitteita sekä arvioi tutkimustoiminnan laatua. Rehtori nimeää tutkimusneuvostoon tarvittavan määrän jäseniä, joiden tulee edustaa alansa asiantuntemusta sekä mahdollisimman monipuolisesti yliopistossa edustettuna olevia tieteen- ja koulutusaloja.

Tutkimusneuvoston tehtävät

Tutkimusneuvosto

 • toimii valmistelevana elimenä ja tekee aloitteita tutkimuksen johtoryhmälle
 • hyväksyy tai hylkää tiedekunnan professuurivalmisteluryhmän esityksen asiantuntijoista
 • hyväksyy tai hylkää tenure track-tehtävän täyttöesityksen
 • toimii ajatushautomona
 • tekee ehdotuksia tiedepoliittisista avauksista
 • tekee ehdotuksia tohtorikoulutuksesta
 • tekee ehdotuksia uusista rekrytoinneista
 • ohjaa tutkimuksen laatutyötä
 • edistää avoimen tieteen ja tutkimuksen toteutumista
 • edistää tutkimuksen eettisten periaatteiden toteutumista

Oulun yliopiston tutkimusneuvoston kokoonpano

Tutkimusneuvostoon kuuluvat tutkimusrehtori ja Oulun yliopiston tutkijoita eri tieteenaloilta.

Tutkimusneuvoston kokoonpano 2022–2024

Puheenjohtaja:
Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi

Muut tutkimusneuvoston jäsenet:

Professori Heli Jantunen, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Professori Juhani Junttila, lääketieteellinen tiedekunta
Professori Sanna Järvelä, kasvatustieteellinen tiedekunta
Professori Juha Pekka Lunkka, teknillinen tiedekunta
Professori Aki Manninen, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Akatemiatutkija, Associate Professor Roger Norum, humanistinen tiedekunta
Professori Juha Tuunainen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Professori Mikko Sillanpää, Luonnontieteellinen tiedekunta
Väitöstutkija Sari Pramila-Savukoski (1.1.2022–31.12.2023 ylioppilaskunnan nimeämä edustaja)

Tutkimusneuvoston sihteeri:
Mari Katvala

Lisätietoja:
Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi, taina.pihlajaniemi@oulu.fi
Tutkimusneuvoston sihteeri Mari Katvala, mari.katvala@oulu.fi

Tutkimusneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain.

Tutkimusneuvoston kokoukset

Tutkimusneuvoston kokousajat syksyllä 2023:

 • 22.8.
 • 19.9.
 • 18.10.
 • 21.11.
 • 18.12.

Aineisto on toimitettava tutkimusneuvoston sihteerille viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Jos määräpäivä osuu viikonlopulle tai arkipyhäpäivälle, aineiston voi toimittaa vielä seuraavana arkipäivänä..

Ennen vuotta 2020 ilmestyneitä pöytäkirjoja voi tiedustella kirjaamosta.