Tutkimusneuvosto

Oulun yliopiston johtosäännön 14 §:n mukaisesti yliopistossa on yliopistotasolla toimiva tutkimusneuvosto, joka tukee rehtoraattia tutkimuksen edistämisessä ja tiedepoliittisen keskustelun ylläpitämisessä, tekee tutkimuspolitiikkaan liittyviä aloitteita sekä arvioi tutkimustoiminnan laatua. Rehtori nimeää tutkimusneuvostoon tarvittavan määrän jäseniä, joiden tulee edustaa alansa asiantuntemusta sekä mahdollisimman monipuolisesti yliopistossa edustettuna olevia tieteen- ja koulutusaloja.

Tutkimusneuvoston tehtävät

Tutkimusneuvosto

  • toimii valmistelevana elimenä ja tekee aloitteita tutkimuksen johtoryhmälle
  • hyväksyy tai hylkää tiedekunnan professuurivalmisteluryhmän esityksen asiantuntijoista
  • hyväksyy tai hylkää tenure track-tehtävän täyttöesityksen
  • toimii ajatushautomona
  • tekee ehdotuksia tiedepoliittisista avauksista
  • tekee ehdotuksia tohtorikoulutuksesta
  • tekee ehdotuksia uusista rekrytoinneista
  • ohjaa tutkimuksen laatutyötä
  • edistää avoimen tieteen ja tutkimuksen toteutumista
  • edistää tutkimuksen eettisten periaatteiden toteutumista

Oulun yliopiston tutkimusneuvosto 2018-2021

Tutkimusneuvostoon kuuluvat tutkimusrehtori ja Oulun yliopiston tutkijoita eri tieteenaloilta.

Puheenjohtaja:
Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi

Muut tutkimusneuvoston jäsenet:

Professori Heli Jantunen, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Professori Sanna Järvelä, kasvatustieteiden tiedekunta
Professori Jouni-Matti Kuukkanen, humanistinen tiedekunta
Professori Juha Pekka Lunkka, teknillinen tiedekunta  
Professori Tuija Mainela, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Professori Mika Rämet, lääketieteellinen tiedekunta (virkavapaalla 1.10.2020 - 31.12.2021; sijainen professori Juhani Junttila)
Professori Mikko Sillanpää, luonnontieteellinen tiedekunta
Professori Seppo Vainio, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
Väitöstutkija Riikka Tumelius, humanistinen tiedekunta (1.1.2020 - 31.12.2021 ylioppilaskunnan nimeämänä)

Tutkimusneuvoston sihteeri:
Hallinnollinen koordinaattori Sirpa Aalto

Lisätietoja:
Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi, taina.pihlajaniemi@oulu.fi
Hallinnollinen koordinaattori Sirpa Aalto, sirpa.aalto@oulu.fi
 

Tutkimusneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kuukausittain.