Arktisen ekologian ja biogeokemian tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • UArctic Research Chair, Professor
    Jeff Welker

Tutkimusryhmän kuvaus

Professori/UArctic Research Chair Jeffrey Welkerin johtama tutkimusryhmä keskittyy neljään pääteemaan. 1. Arctic Carbon-water interactions -tutkimusohjelmassa hyödynnetään hiilen (14C) ja veden (δ18O& δ2H) isotooppeja, sekä biologisia ja hydrologisia muuttujia. Abioottisten ja bioottisten muuttujien yhtäaikaisten mittausten avulla voidaan selvittää muuttuvan arktisen vedenkierron spatiaalisia ja ajallisia vaikutuksia hiilenkiertoon ja kasvihuonekaasupäästöihin pohjoisilla valuma-alueilla. 2. Arctic Water Cycle Amplification (AWCA): Tässä tutkimusohjelmassa pyritään kvantifioimaan merijään, valtameren, ilmakehän ja maaekosysteemien vuorovaikutuksia mittaamalla ja tarkkailemalla vesihöyryn, sateen (vesi ja lumi), valtamerten, purojen ja järvien hydrologisia prosesseja ja veden isotooppisia (δ18O& δ2H) ominaisuuksia. AWCA hyödyntää eri tutkimusasemien ja tutkimuskäytössä olevien jäänmurtajien muodostamaa seuranta-asemien verkostoa Suomessa ja eripuolella arktista aluetta. 3. Climate change effects on Arctic and Boreal ecosystem trace gas (CO2 & CH4) feedbacks: Tässä tutkimusohjelmassa tutkitaan ikiroudasta vapautuneita hiilipäästöjä, sekä maaperän ja kasvillisuuden veden lähteitä ja niiden muutoksia, hyödyntäen Suomessa, Grönlannissa ja Alaskassa tehtyjä kenttätutkimuksia. Erityisesti Suomessa (Oulangan ja Kevon tutkimusasemilla) keskitytään siihen, miten porojen laidunnushistoria voi vaikuttaa siihen, miten Suomen mäntymetsät reagoivat talviolosuhteiden muutoksiin. 4. Wildlife dietary and landscape ecology – tutkimusohjelma keskittyy peto-saalis vuorovaikutuksiin pohjoisilla maa- ja merialueilla. Tutkimuksessa hyödynnetään eri isotooppien (δ13C, δ15N, δ34S, δ87Sr) ominaisuuksia ja eläinten sijaintitietoja (GPS-pannat ja kiihtyvyysanturit). Suomessa tutkimus keskittyy ahmoihin ja poroihin, Beaufort-merellä Alaskassa jääkarhuihin ja Barentsin alueella Huippuvuorilla ruskeakarhuihin, susiin, ja hirvieläimiin.

Tutkimusryhmän jäsenet

Professori: Jeffrey Welker

Tutkijatohtorit: Dr. Kaisa-Riikka Mustonen, Dr. Danny Croghan, Dr. Inkeri Markkula

Tohtoriopiskelijat: Tamara Hiltunen, Noora Kantola, Clement Masse, Mirella Karppinen, Jonna Tauriainen