Autismikirjon häiriön tutkimusryhmä

Autismikirjon häiriön tutkimusryhmä on monitieteinen ja tutkii neurokehityksellisiin häiriöihin lukeutuvaa autismikirjon häiriötä (autism spectrum disorder, ASD). Toimintakykyä heikentävät diagnostisten kriteerien mukaisesti kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeudet sekä rajoittuneet, toistavat ja joustamattomat käyttäytymisen mallit, kiinnostuksen kohteet tai aktiviteetit. Autismikirjon häiriön vaikeusaste ja oirekuva vaihtelevat, minkä vuoksi diagnoosin asettamisikä voi vaihdella. Oireet ilmenevät lapsuuden aikana, mutta ne voivat tulla kokonaisuudessaan esiin vasta myöhemmin, kun sosiaaliset vaatimukset ylittävät henkilön rajoittuneet kyvyt, tai arjen tuet muuttuvat tai koska henkilö on voinut oppia naamioimaan autismikirjon piirteitään. Nykykäsityksen mukaan autismikirjon diagnoosi on pysyvä.
none

Tutkimusryhmän tiedot

Tutkimusryhmän kuvaus

Autismikirjon häiriön tutkimusryhmä toimii Lastenpsykiatrian yksikössä, joka on osa Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikköä Lääketieteellisessä tiedekunnassa Oulun yliopistossa. Tutkimusryhmä on vuosien varrella koostunut lastenpsykiatreista, kasvatustieteilijöistä, lastenlääkäristä, psykologeista, logopedeista, geneetikosta, radiologeista, fyysikosta ja statistikoista. Tutkimukset käynnisti emerita professori Irma Moilanen vuonna 1995 autismirekisteritutkimuksella, joka eteni vuonna 2000 epidemiologiseen väestöpohjaiseen tutkimukseen ja vuonna 2003 mukaan liitettiin autismikirjon kliininen aineisto.

Emerita professori Hanna Ebeling on johtanut ryhmää vuosina 2012-2021 ja vuodesta 2021 lähtien dosentti Mirjami Mäntymaa. Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä useiden kansainvälisten tutkijoiden ja tutkimusyksiköiden kanssa.

Tutkimusryhmän tarkempi kuvaus löytyy englanninkielisiltä sivuilta https://www.oulu.fi/en/research-groups/oulu-autism-research-group