Geotekniikka

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Tutkimusryhmän kuvaus

Geotekniikka on yksi Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yksikön tutkimusryhmistä. Ryhmä vastaa geotekniikkaan liittyvästä tutkimuksesta ja alan opetuksen järjestämisestä. Geotekniikan alaisuudessa toimii myös geotekniikan laboratorio ja ryhmällä on käytössään mm. ammattilaistason dronelaitteisto. Geotekniikan ryhmän tutkimuksen painopistealueina ovat:

  • Kaivosympäristöt kylmässä ilmastossa
  • Patotekniikka
  • Routa
  • Geoympäristötekniikka
  • Geotekninen mallinnus
  • Kaukokartoitus ja droneihin perustuvat mittaustekniikat