Hyvinvointi ja persoonallisuus

Hyvinvointi ja persoonallisuus -tutkimusryhmä on erikoistunut persoonallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen, jossa hyödynnetään laajoja epidemiologisia aineistoja.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Tutkimusryhmän kuvaus

Hyvinvointi ja persoonallisuus -ryhmää johtaa psykologian professori Mirka Hintsanen. Ryhmä on erikoistunut persoonallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen, jossa hyödynnetään laajoja epidemiologisia aineistoja. Ryhmässä tehdään monitieteistä tutkimusyhteistyötä mm. psykologian, psykiatrian sekä lääke- ja perinnöllisyystieteen alan tutkijoiden kanssa. Ryhmän tämänhetkisiin tutkimusintresseihin lukeutuvat myötätunto ja itsemyötätunto (aikuisiän myötätuntoa ennustavat varhaisiän tekijät, aikuisiän myötätuntoa määräävät tekijät sekä myötätunnon vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin). Muita tutkimusteemojamme ovat:

  • Terveyttä ja hyvinvointia ennustavat persoonallisuustekijät
  • Persoonallisuuden ja hyvinvoinnin kehittymiseen vaikuttavat lapsuusiän tekijät
  • Stressi
  • Persoonallisuuden rooli työhyvinvoinnissa ja stressissä
  • Käyttäytymisgenetiikka.