Magnesiapohjaiset materiaalit ja systeemit

Useimmilla nykyisin myytävillä tuotteilla on huomattava hiilijalanjälki, ja vain hyvin harvat tuotteet sitovat ja varastoivat hiiltä. Tämä pätee erityisesti rakennusteollisuudessa. Tutkimuksemme tavoitteena on mahdollistaa suurivolyymisten materiaalien prosesseja, joissa on huomioitu hiilidioksidin hyödyntäminen. Maankuoresta saatavista alkuaineista magnesium sopii parhaiten tähän tarkoitukseen.
A photo of the research group leader Päivö Kinnunen and Postdoctoral Researcher Hellen Silva Santos working in a lab.

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Associate Professor (Tenure Track)
    Päivö Kinnunen

Tutkimusryhmän kuvaus

Magnesiumia on saatavilla valtavia määriä karbonaatittomissa raaka-aineissa, kuten kaivosjätteessä, suolanpoistovesistä ja magnesiumsilikaattikivessä, ja se reagoi hiilidioksidin kanssa muodostaen kivimineraaleja, jotka ovat kestävät tuhansia vuosia. Samanlaisia ominaisuuksia ei ole millään muulla alkuaineella.

Olemme omistautuneet etsimään magnesiumkarbonaateista ratkaisuja, joilla rakennusmateriaaleihin voidaan varastoida hiilidioksidia. Lisäksi kehitämme magnesiumpohjaisia vähähiilisiä vaihtoehtoja ja lisäaineita portlandsementille. Tätä silmälläpitäen keskitymme kokeelliseen työhön, termodynaamiseen mallinnukseen sekä atomistiseen mallinnukseen tiiviissä yhteistyössä muiden alan tutkijoiden kanssa.