Magnesiapohjaiset materiaalit ja systeemit

Tutkimuksemme tavoitteena on syventää ymmärrystämme epäorgaanisiin sideaineisiin liittyvistä ilmiöistä ja kehittää niihin liittyviä innovatiivisia prosesseja.
Tutkija asettamassa näytettä NMR-laitteeseen

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Associate Professor (Tenure Track)
    Päivö Kinnunen

Tutkimusryhmän kuvaus

Yksi ajankohtainen tutkimuskohteemme on magnesiumin mahdollisuudet sementin korvaajana ja hiilidioksidin sitojana. Magnesium voisi tarjota hyvän vaihtoehdon hiilidioksidi-intensiiviselle kalsiumille monissa käyttökohteissa, kuten sementissä. Pullonkaulana ovat kuitenkin suuret aukot siihen liittyvässä ilmiön tuntemuksessa sekä teoreettisessa ja kokeellisessa tutkimusessa.

Projektit