Nanorakenteiset lignoselluloosamateriaalit

Tutkimuksemme keskittyy erilaisiin uusiin nanorakenteisiin biomateriaaleihin, niiden valmistukseen, ilmiöihin ja sovelluksiin. Tutkimme selluloosan nanomateriaaleja sekä lukuisia muita luonnon nanorakenteita, kuten nanoligniiniä, nanokitiininiä ja nanokitosaania. Lisäksi tutkimme niin kutsuttuja hybridimateriaaleja, joissa lignoselluloosaa yhdistetään muihin rakenteisiin, kuten epäorgaanisiin tai bioaktiivisiin materiaaleihin.

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Professor, Head of the Research Unit
    Henrikki Liimatainen

Tutkimusryhmän kuvaus

Keskeinen osa tutkimustamme ovat vihreään kemiaan pohjautuvat menetelmät biomateriaalien modifioinnissa, erityisesti ns. syväeutektiset liuottimet. Kehitämme kestäviä ja toiminnallisia sovelluksia teknisiin käyttökohteisiin, kuten pakkauksiin ja tekstiilikuituihin, sekä uusia vihreitä elektroniikan ja lääketieteen materiaaleja.