Työelämäverkosto

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Työelämäverkostolla on kaksi aktiivista tutkimuslinjaa:

I Työhön liittyvä epidemiologia Pohjois-Suomen kohorteissa

Monitieteinen kansainvälinen verkostomme tutkii, miten työurat muovaavat elinikäistä terveyttä, ja toisinpäin, miten terveys muovaa työuria. Näkökulmat ovat monipuolisia hyvinvoinnista työkykyyn ja tuottavuuteen. Pohjois-Suomen syntymäkohorteissa seuraamme yksilöitä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla hyödyntäen monipuolista elinikäistä dataa alkaen geeneistä, ympäristö- ja käyttäytymistekijöistä, terveyden ja sairauksien kehittymisestä ulottuen työelämään osallistumisen kansallisiin rekisteritietoihin.

Väitöskirjatyöntekijät

LL Tuulia Varanka-Ruuska

LL Tomi Koski

KM Jaakko Salovaara

LK Veronika Hyytiäinen

II Työterveyden uudet jäsennykset

Tämän tutkimuslinjan tutkimukset syntyvät palvelujärjestelmän verkostoissa ja tähtäävät työterveyttä koskevaan uuteen ymmärrykseen. Käynnissä on monimenetelmäisiä projekteja esimerkiksi sairauksien työperäisyyden arvioinnista vastaanotoilla, työhön paluun neuvottelukäytännöistä sekä biopsykososiaalisen lähestymistavan toteuttamisesta alaselkäkivun hoidossa työterveyshuollossa.

Tutkijatohtorit

LT Katja Ryynänen

Väitöskirjatyöntekijät

LL Hanna Keränen

LL Satu Soini

TtM Maija Paukkunen (Linköpingin Yliopisto, Ruotsi)

Mitä tavoittelemme

I Työhön liittyvä epidemiologia

Tavoitteemme on tuottaa uutta tieteellistä ymmärrystä työn merkityksestä väestön terveydelle ja yksilöiden elinikäisen terveyden muodostumiselle. Osallistumme yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa tieteelliseen keskusteluun yhdistelemällä työelämän epidemiologisia malleja elinikäisen terveyden teoreettisiin malleihin, kuten riskien kasautuminen, herkät jaksot, ketjuvaikutukset sekä biopsykososiaalinen lähestymistapa ja muut monitasoiset mallit. Monitieteelliset projektimme puolestaan laajentavat ymmärrystä terveyden yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin koskien työhyvinvointia ja toimintaa työelämässä sisältäen myös tuottavuuden.

Samalla pyrimme vahvistamaan Pohjois-Suomen syntymäkohorttien potentiaalia kansainvälisesti tunnustettuna uniikkina työn ja elinikäisen terveyden tutkimusalustana.

II Työterveyden uudet jäsennykset

Tavoitteemme on tuottaa nopeasti käyttökelpoisia tutkimustuloksia työelämän ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tarpeisiin. Tämän tutkimuslinjan tulokset palvelevat myös tutkimukseen perustuvaa koulutusta sekä terveydenhuollon kehittämistä.

Samalla pyrimme vahvistamaan Oulun yliopiston houkuttelevuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta työelämän, terveyspalvelujen ja lääketieteellisen koulutuksen tutkimus- ja kehityskumppanina.

Yhteistyökumppanit:

Professori Sylvain Sebert, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Professori Jouko Miettunen, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Professori Raija Korpelainen, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Professori Markku Timonen, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

ProfessoriJuha Auvinen, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Akatemiatutkija, dosentti Erika Jääskeläinen, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Dosentti Nina Rautio, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

LT Ina Rissanen

Professori Jaro Karppinen, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto

Professori Marko Korhonen, Oulun yliopisto, Taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö

Professori Mirka Hintsanen, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta

Professori Jaana Laitinen, Työterveyslaitos

Professori Marianna Virtanen, Itä-Suomen yliopisto

Professori Marjo-Riitta Järvelin, Imperial College, Iso-Britannia

Professori Allan Abbott, University of Linköping, Ruotsi

Yliopistotutkija Annie Herbert, University of Bristol, Iso-Britannia

Professori Tessa Roseboom, PhD Marieke ter Wee-Zaal, Medical Research Center University of Amsterdam, Alankomaat