Ympäristötekniikan materiaalit

Tutkimusryhmämme kehittää kestävämpiä ja teknisesti ainutlaatuisia materiaaleja vastaamaan saastumisen ja vihreän siirtymän suuriin haasteisiin. Tutkimuksemme keskittyy pääasiassa geopolymeereihin ja alkaliaktivoituihin materiaaleihin, jotka tarjoavat monipuolisen, kustannustehokkaan ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisen vaihtoehdon verrattuna kilpaileviin materiaaleihin.

Tutkimusryhmän tiedot

Tutkimusryhmän kuvaus

Ryhmämme tutkimus jakautuu kolmeen pääteemaan:

  • paranneltujen materiaalin valmistusmenetelmien kehittäminen
  • pintojen toiminnallisuuksien muokkaaminen
  • veden ja jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen materiaalien testaaminen.

Tavoitteenamme on saada yksityiskohtainen käsitys materiaalien ominaisuuksien ja niiden suorituskyvyn välisistä yhteyksistä eri sovelluksissa. Paranneltujen valmistusmenetelmien kehittäminen tähtää yksinkertaisiin ja skaalattaviin tekniikoihin. Olemme esimerkiksi kehittäneet menetelmän erittäin huokoisten geopolymeerirakeiden tuottamiseksi käyttämällä lähestymistapana ns. yhden astian synteesiä. Pintojen toiminnallisuuksien muokkaamisella pyritään esimerkiksi katalyyttisesti aktiivisten metallien tai orgaanisten osien stabiiliin kiinnittymiseen materiaalin pintaan. Kehitettyjä materiaaleja voidaan soveltaa muun muassa veden ja jäteveden käsittelyssä esimerkiksi adsorbenttien, kalvojen, katalyyttien kantajien, desinfiointimateriaalien tai suodatusaineiden muodossa. Yksi viimeaikaisista täysin uusista tutkimusavauksista on mikromuovien tehokas erottelu vedestä geopolymeeripohjaisella superhydrofobisella suodatusaineella.