Unohtuiko ilmoittautuminen?

Tutkinto-opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut yliopiston määräämällä tavalla (läsnä- tai poissaolevaksi), menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi ja maksettava hakemuksen käsittelystä perittävä maksu.

Huom! Uudelleenkirjaamismaksua ei tarvitse maksaa muuttaessa poissaoloilmoittautumisen läsnäoloksi. Opiskeluoikeus on aktiivinen myös poissaolon aikana, joten sitä ei tarvitse aktivoida uudelleenkirjaamismaksulla. Opiskeluoikeus passivoituu vain siinä tilanteessa, että ilmoittautumista ei ole tehty lainkaan ilmoittautumisaikana.

Ilmoittautumisen laiminyönti

Opiskelijan, joka ei ole ilmoittautunut määräaikana, mutta haluaa jatkaa opintojaan, on ensin haettava opiskeluoikeuden aktivointia tiedekunnalta. Opiskeluoikeuden aktivointia haetaan Eformsista löytyvällä Opiskeluoikeuden palautus -lomakkeella. Täytä jokaista aktivoitavaa opiskeluoikeutta kohti oma hakemus.

HUOM! Yliopistoon ilmoittaudutaan opiskeluoikeuskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet jättänyt ilmoittautumatta johonkin opiskeluoikeuteen, peritään myöhästyneestä ilmoittautumisesta uudelleenkirjoittautumismaksu, vaikka olisit jo aiemmin ilmoittautunut läsnä-/poissaolevaksi johonkin toiseen opiskeluoikeuteen.

Uudelleenkirjoittautumismaksu

Ilmoittautumisajan ulkopuolella ilmoittautuvilta peritään valtioneuvoston asetuksen 1082/2009, 4 §:n mukainen 35 euron suuruinen kirjoittautumismaksu:

  • Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa yliopistolain 39 §:ssä säädetyn ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia ja hakee mainitun lain 43 §:n mukaisesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, hakemuksen käsittelystä peritään 35 euroa.

Mikäli ilmoittaudut myöhässä yhdellä kertaa useaan opiskeluoikeuteen, peritään sinulta vain yksi uudelleenkirjoittautumismaksu (=hakemuksen käsittelymaksu). Saat tarkemmat ohjeeti uudelleenkirjaamismaksun maksamiseen oman tiedekuntasi koulutuksen lähipalveluista.