6G-tutkijat arvioivat Starlinkin suorituskykyä pohjoisen syrjäseuduilla

Oulun yliopiston 6G-lippulaivaohjelman tuoreessa tutkimuksessa pyrittiin mittaamaan satelliitin kautta toimivan Starlinkin verkkoyhteyden tehokkuutta maaseudulla ja syrjäisillä alueilla. Oulusta itärajalle Suomussalmelle ulottuvalla alueella tutkijat selvittivät, voiko Starlink tarjota luotettavan internetyhteyden.

Tutkimusta varten ryhmä valitsi yhdistelmän paikkoja avoimista pelloista metsäalueisiin. Valitut metsäalueet eivät olleet tiheästi metsäisiä ja puut olivat suhteellisen pieniä. Liikkumisessa hyödynnettiin toista tutkimuskäytössä olevista 6G-testiautoista.

"Starlink suoriutui hyvin useimmissa testipaikoissa eli satelliitista vastaanottimeen tarjotut datan siirtonopeudet olivat yli 100 megatavua sekunnissa. Nopeudet putosivat kuitenkin noin 65 megaan metsäisemmissä olosuhteissa. Uplink-nopeudet eli puhelimesta satelliittiin menevä tietoliikenne vaihteli 15 ja 40 megabitin välillä sekunnissa. Yhteyden muodostamisajat olivat myös kohtuulliset, vaihdellen alle 10 minuutista maksimissaan 15 minuuttiin. Tämä on tärkeä näkökohta, kun otetaan huomioon Starlinkin suhteellisen harva satelliittipeitto Suomessa”, sanoo yliopistotutkija Harri Saarnisaari.

Rajoitteita alkoi ilmetä lähellä Venäjän rajaa, jossa yhteys lopulta katkesi kokonaan. Tämä johtuu siitä, että Starlink ei palvele Venäjän aluetta ja tälle alueelle tarkoitetut ”keilat” kattavat myös osia Suomesta, jolloin palvelu ei ole käytettävissä raja-alueella ja sen läheisyydessä.

”Kaiken kaikkiaan tutkimuksemme viittaa siihen, että Starlink voisi tietyin varauksin toimia luotettavana vaihtoehtona internetyhteyksille Suomen maaseudulla ja syrjäisillä alueilla sekä metsissä. Palvelu tarjoaa vakaat tiedonsiirtonopeudet, mutta niihin voivat vaikuttaa ympäristötekijät kuten metsien tiheys. Kuitenkin yhteyden muodostamiseen tarvittava aika pysyy hyväksyttävien parametrien rajoissa Suomen alhaisemmalla satelliittipeitollakin”, projektipäällikkö Timo Bräysy täydentää.

Jatkokokeissa tutkijat aikovat testata Starlink-palvelun toimivuutta pitkällä aikavälillä. He selvittävät esimerkiksi talon tai mökin yhteydessä mahdollisten yhteyskatkojen määrää ja kestoa, sillä harvan satelliittipeiton vuoksi näitä voi ilmetä.

Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa useille sidosryhmille päättäjistä sekä tutkijoista teknologiateollisuuteen ja edistävät laajempaa tavoitetta digitaalisten yhteyksien parantamisesta eri puolilla Suomea. Oulun yliopiston 6G-tutkimuksessa huomioidaan myös globaalisti syrjäisten alueiden rooli. Ensi vuosikymmenellä käyttöön tulevan 6G-verkon on oltava energiatehokas ja tarjottava luotettavat yhteydet suurten asumiskeskittymien ulkopuolellakin asuville. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat perusoikeus ja siksi tutkimuksessa keskeisessä roolissa on huomioida YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mahdollistaminen teknologian avulla.

Viimeksi päivitetty: 5.10.2023