Äidin koulutustaso raskauden aikana on yhteydessä epigeneettisiin muutoksiin lapsessa

Oulun yliopiston tutkimus tuo esiin uutta tietoa äidin raskaudenaikaisen koulutustason yhteydestä syntyvän lapsen genomiin. Tutkijat havaitsivat, että äidin koulutustason ja jälkeläisen epigeneettisten merkkiaineiden välillä on yhteys, joka näkyi lapsessa syntymästä nuoruuteen.

Tutkimuksessa koottiin yhteen tiedot 37 väestötutkimuksesta, jotka oli tehty korkean tulotason maissa Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Uudet löydökset on julkaistu Nature-sarjaan kuuluvassa korkeatasoisessa Molecular Psychiatry -lehdessä.

Tutkimus pohjautuu aiempaan näyttöön, jonka mukaan elämän varhaisvaiheeseen liittyvät tekijät, kuten äidin tupakointi raskauden aikana, koulutus, kehon painoindeksi (BMI) ja ravitsemus, vaikuttavat syntyvän lapsen terveyteen koko elämän ajan. Sosiaalisten tekijöiden vaikutus on vaikeammin tutkittavissa, ja edelleen pitkälti epäselvä: äidin matala koulutustaso ei suoraan määritä jälkeläisen terveyttä, vaan se liittyy usein muihin altistuksiin.

Elämän varhaisvaiheeseen liittyvät erilaiset altistukset voivat välittyä epigeneettisten muutosten, kuten DNA-metylaation, kautta, joka voi vaikuttaa geenien toimintaan.

Tutkimuksessa havaitut äidin koulutustasoon liittyvät epigeneettiset merkkiaineet on aiemmissa tutkimuksissa liitetty äidin foolihapon tasoihin, B12-vitamiiniin, tupakointiin ja äidin painoindeksiin ennen raskautta. Tutkimuksessa tunnistetut epigeneettiset merkkiaineet sijaitsivat geeneissä, jotka on liitetty aivojen kehitykseen, aineenvaihduntaan, tulehdusprosessiin ja autoimmuniteettiin.

Tutkimus on askel kohti biologisten ja sosiaalisten yhteyksien selvittämistä ihmisen kehityksessä. Tutkijoiden tekemä havainto viittaa siihen, että sosioekonomisilla tekijöillä, erityisesti äidin koulutuksella, voi olla pysyvä vaikutus lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Tulokset tarjoavat arvokasta tietoa sukupolvien välisestä terveydestä.

"Tutkimuksemme antaa vakuuttavaa näyttöä siitä, että äidin koulutus vaikuttaa jälkeläiseen molekyylitasolla tärkeissä kehitysvaiheissa”, tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkijatohtori Priyanka Choudhary sanoo.

”Tuloksemme lisäävät ymmärrystä sosiaalisten tekijöiden osuudesta elinikäiseen terveyteen. Löydöksemme viittaavat siihen, että panostaminen naisten koulutukseen voisi johtaa merkittäviin ja pysyviin terveyshyötyihin", toteaa tutkimusta johtanut professori Sylvain Sebert.

Tutkimusjulkaisu: Priyanka Choudhary et al. (2023). Maternal educational attainment in pregnancy and epigenome-wide DNA methylation changes in the offspring from birth until adolescence. Molecular Psychiatry. https://doi.org/10.1038/s41380-023-02331-5

Viimeksi päivitetty: 30.1.2024