Aivot sykkivät eri tavalla Alzheimerin taudissa

Oulun yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän havaita aivojen puhdistusjärjestelmässä tapahtuvia muutoksia. Tutkimuksessa osoitettiin, että Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla aivojen verisuonten sykintä eli pulsaatiot eroavat terveistä verrokeista. Löytö mahdollistaa uudenlaisten hoitojen ja diagnostisten välineiden kehittämisen muistisairauksiin.
In the magnetic image, a healthy brain is higher and a lower one with Alzheimer's disease. Pulsations in the brain appear as red signals at the frequency of the heartbeat. There is a clear difference in pulsations in the brains of healthy people and those with Alzheimer's disease. Photo by: Oulu Functional NeuroImaging

Tutkimus on ensimmäinen, jossa pystyttiin osoittamaan, että aivojen sykintäeroja voidaan mahdollisesti käyttää diagnostiikassa. Menetelmässä magneettikuvannetaan aivojen puhdistusjärjestelmän eli ns. glymfaattisen järjestelmän toimintaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Glymfaattinen järjestelmä puhdistaa verisuonten sykinnän avulla aivoja kuona-aineista. Jos puhdistusjärjestelmässä esiintyy häiriöitä, aivoihin kertyy kuona-aineita, mikä johtaa aivojen ennenaikaiseen rappeutumiseen 10–20 vuoden aikana.

Tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että havaitut erot johtuvat nimenomaan sydämen sykkeen ja hengityksen taajuudella olevista eroista. Erot olivat myös yhteydessä taudin etenemiseen.

”On jo kauan tiedetty, että Alzheimerin tautiin liittyy kahdenlaista neuropatologiaa: amyloidiplakkeja ja hermosoluihin säiekimpuiksi kertynyttä tau-proteiinia. Sitä ei kuitenkaan tunneta, mistä syystä nämä niin sanonut aivoplakit alkavat kertyä. Glymfaattinen järjestelmä on uskottava teoria aivojen puhdistusjärjestelmän ongelmista. Tämä tutkimus tukee vahvasti ajatusta glymfaattisesta järjestelmästä ja osoittaa ensimmäisten joukossa, että Alzheimerin taudissa pulsaatiot ovat erilaisia”, kertoo aivotutkija Timo Tuovinen. Tutkimus on osa Tuovisen väitöskirjatyötä.

”Tutkimus lisää merkittävästi ymmärrystämme Alzheimerin tautimekanismeista ja luo pohjaa uusille diagnostisille työvälineille. Ymmärtämällä paremmin Alzheimerin tautia voidaan jatkossa kehittää siihen paremmin tehoavia hoitoja”, toteaa professori Vesa Kiviniemi.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan ja usean kansainvälisen yhteistyökumppanin kanssa. Tänä syksynä Oulu Functional NeuroImaging -tutkimusryhmä sai 1 miljoonan euron jatkorahoituksen Suomen Akatemiasta ja 700 000 euroa Business Finlandista. Lisäksi tutkimusta ovat aiemmin rahoittaneet Jane ja Aatos Erkon säätiö, Suomen lääketieteen säätiö, Orionin Tutkimussäätiö ja Suomen Aivosäätiö.

Tutkimus on julkaistu Scientific Reports -lehdessä

Kuva: Magneettikuvassa ylempänä terveet aivot ja alempana Alzheimerin tautia sairastavan aivot. Aivojen pulsaatiot näkyvät punaisina signaaleina sydämen sykkeen taajuudella. Pulsaatioissa on selkeä ero terveiden ja Alzheimerin tautia sairastavien aivoissa. Kuva: Oulu Functional NeuroImaging

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023