Alustatalous metallinjalostuksessa (AMET): tulokset ja loppuraportti

Terästuotannon liiketoimintamahdollisuuksien ja digitalisaation edistämiseen tähdänneen projektin keskeisimmät osa-alueet olivat mittaukset ja monitorointi, ilmiöperusteinen mallinnus ja tekoäly sekä alustatalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittäminen.

Digitalisaation hyödyntämistä tuotantoprosessien tehostamisessa ja hiilijalanjäljen pienentämisessä on tarkasteltu yksikköprosesseissa sekä menetelmä- että teknologiakehityksen kautta, ja projektin aikana onkin kehitetty lukuisia kaupallisesti soveltamiskelpoisia teknologioita. Projektin tulokset ulottuvat terästuotannon keskeisimmille osa-alueille, kattaen terästuotannon yksikköprosessit aina raakaraudan valmistuksesta valssaukseen asti.

Projektissa toteutetun tutkimus- ja kehitystyön tuloksia raportoitiin yli 20 tieteellisessä julkaisussa, minkä lisäksi projektin aiheista suoritettiin peräti 15 opinnäytetyötä. Tunnusomaisia piirteitä projektissa olivat pienten ja keskisuurten yritysten panostukset uusien teknologioiden kehityksessä ja käyttöönotossa, keskinäinen yhteistyö yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä sekä informaation ja älykkäiden menetelmien hyödyntäminen monimutkaisten teollisten prosessien monitoroinnissa ja ohjauksessa.Projektin loppuraportti (pdf).

Viimeksi päivitetty: 7.2.2022