Antti Haapalaiselle 90 000 euron apuraha ennenaikaisten synnytysten syyn selvittämiseen

Lastentautien tutkimussäätiö on myöntänyt jälleen lähes 2 miljoonaa euroa apurahoja lasten terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen. Oulun yliopiston dosentti Antti Haapalainen tutkimusryhmineen sai 90 000 euroa tutkimukseensa, jossa selvitetään, mitkä tekijät käynnistävät synnytyksen. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla voitaisiin ehkäistä ennenaikaisia synnytyksiä. 

”Suomessa noin 6 prosenttia synnytyksistä on ennenaikaisia eikä keinoja niiden ehkäisemiseen ole tähän mennessä ollut. Vielä ei ylipäätään tiedetä, mikä tekijä käynnistää synnytyksen, oli kyseessä sitten ennenaikainen tai täysiaikainen synnytys”, Antti Haapalainen sanoo.

Haapalaisen tutkimusryhmä on aiemmassa tutkimuksessaan jo löytänyt kandidaatteja, joilla saattaa olla rooli synnytyksen käynnistymisessä. Oulun yliopisto on selvittämässä keksinnön patentoitavuutta, sillä kyseessä voisi olla uudenlainen hoitomuoto ennenaikaisten synnytysten ehkäisemiseen. Tämä olisi kansainvälisesti merkittävä löydös.

”Mitä aiemmin lapsi syntyy, sitä haitallisempaa se lapselle on. Ennenaikaisesti syntyneillä saattaa esiintyä muun muassa vaikeuksia näön, kuulon tai oppimisen kanssa. Jokainen lisäpäivä äidin sisällä on aina lapselle hyväksi. Jos ennenaikaisia synnytyksiä pystyttäisiin ehkäisemään, se olisi monelta kantilta lapselle hyvä asia. Lisäksi täällä pohjoisessa, pitkien välimatkojen alueella, olisi paljon hyötyä siitä, että pystyttäisiin ennustamaan, milloin synnytys käynnistyy”, Haapalainen sanoo.

Oulun yliopiston tutkijoista myös Juha-Jaakko Sinikumpu, Outi Aikio ja Tuomas Jartti saivat merkittävät apurahat omiin tutkimuksiinsa. Lisäksi oululaiset saivat yhden kliinikkotutkijan apurahan sekä apurahoja väitöskirjan tekemiseen.

Antti Haapalaisen tutkijaprofiilisivu

Lue lisää Lastentautien tutkimussäätiön tiedotteesta

Viimeksi päivitetty: 7.10.2021