Arto Maaninen jatkaa yhteistyösuhteiden rehtorina

Oulun ylipiston hallitus jatkaa yhteistyösuhteiden vararehtorin Arto Maanisen toimikautta.
Vice Rector Arto Maaninen

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 20.6.2022 päättänyt jatkaa yhteistyösuhteiden ja innovaatiotoiminnan vararehtorin, FT Arto Maanisen toimikautta 30.6.2025 saakka niin, että kaikkien nykyisten vararehtorien kaudet päättyvät samaan aikaan. Jatkoa alkuperäiselle kaudelle tulee 2 vuotta ja 7 kuukautta.

Hallituksen mukaan Maanisella on johtosäännössä edellytetty koulutus, kokemus ja kielitaito, vaadittu perehtyneisyys tehtäväalaan, tehtävän edellyttämää johtamiskokemusta sekä vararehtorikauden aikana annetut näytöt tehtävän menestyksellisestä hoitamisesta.

Lisäksi hallitus

  • hyväksyi tammi-huhtikuun 2022 välitilinpäätöksen
  • hyväksyi kielipoliittisen ohjelman ja valtuutti tiedekunnat ja muut relevantit yksiköt vastuuseen ohjelman toimeenpanosta, seurannasta ja päivittämisestä
  • hyväksyi yliopiston sitoutumisen EU:n rahoittaman Horizon Europe -puiteohjelmahankkeen konsortiosopimukseen ja sen sisältämiin korvausvastuisiin sekä projektille laadittuun riskienhallintasuunnitelman.
Viimeksi päivitetty: 22.6.2022