Avoimen väylä hakutapana yliopistoon kasvattaa suosiotaan

Oulun yliopisto on lisännyt merkittävästi avoimen väylän hakukohteita viime vuosina. Yhä useampi pääsee siis yliopistoon suorittamalla avoimen yliopiston opintoja ja hakemalla avoimen väylää pitkin.

Avoimen väylä on kasvattanut suosiotaan merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Avoimen väylän kautta hakija voi tulla yhteishaussa hyväksytyksi yliopistoon suoritettuaan riittävän menestyksekkäästi ennalta ilmoitetun määrän kaikille avoimia opintoja. Oulun yliopistossa avoimen väylän hakukohteita löytyy kevään 2022 yhteishaussa yli kolmeenkymmeneen eri tutkinto-ohjelmaan, ja yhteensä opiskelupaikkoja on avoimen väylän kautta jaossa yli kaksisataa.

Vaadittavien opintojen määrä vaihtelee 10 opintopisteestä 50:een. Yksi opintopiste on laskennallisesti noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Valintaperusteet määrittelevät, millainen kokonaisuus avoimen yliopiston opintoja opiskelijan on suoritettava, jotta hän voi hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Motivoiva, monipuolinen, kaikkien väylä

Oulun yliopistossa voit hakea avoimen väylän kautta useisiin eri hakukohteisiin. Aloja on tekniikasta kasvatustieteisiin ja omat hakukohteensa myös niin kandidaatiksi kuin maisteriksikin haluaville.

Avoimen väylän opiskelijoilla on monia etuja jo hakuvaiheessa ja myös tutkinto-opiskelijana aloittaessa. Jos opiskelupaikka tutkinto-opiskelijana aukeaa, on avoimen väylän opiskelija hankkinut jo rutkasti tärkeitä opiskelutaitoja sekä kokemusta akateemisesta maailmasta ja myös tutustunut monipuolisesti alaan. Väyläopinnoilla on mahdollista nopeuttaa omaa valmistumista, sillä opinnot hyväksi luetaan tutkintoon.

”Avoimen väylän kautta olemme saaneet erittäin motivoituneita opiskelijoita Oulun yliopistoon. On todella hyvä, että opiskelija pystyy jo avoimessa yliopistossa opiskellessaan päättämään, onko tämä ala häntä varten. Väylältä hakeneet opiskelijat ovat myös saaneet hyvän käsityksen opinnoista ennen tutkinto-ohjelmassa aloittamista”, sanoo Oulun yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu.

Väylä ei ole pelkästään yhdelle ikäryhmälle suunnattu, vaan väyläopinnot sopivat kenelle tahansa kuten lukiolaisille tai opintoja työn ohessa suorittaville. Iso osa avoimen väylän opinnoista tarjotaankin verkko-opintoina, joka mahdollistaa aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun. Opiskelu avoimessa yliopistossa onkin kasvattanut suosiotaan rajusti viime vuosina.

Opintoja myös maksutta

Oulun yliopiston avoimen väylistä löytyy myös paljon maksutonta tarjontaa. Maksuttomia väyliä on erityisesti tekniikan aloilla, ja niitä löytyy sekä viisivuotisiin kandidaatti- ja maisterikohteisiin sekä kaksivuotisiin maisterikohteisiin. Vuonna 2022 on mahdollista hakea uudistuneeseen tietojenkäsittelytieteen väylään, johon valitaan ensimmäistä kertaa kaikki valintavaatimukset täyttävät hakijat. Uudistus on merkittävä, sillä väylä mahdollistaa entistä suuremman joukon sisäänpääsyn väylän kautta.

Tutustu valintaperusteisiin ja ilmoittaudu

Kauppatieteen opinnot alkavat avoimessa yliopistossa kuluvana kesänä 27.7. Niihin voi ilmoittautua jo nyt. Muut väyläopinnot alkavat syksyllä, ja niihin ilmoittautuminen tapahtuu kasvatustieteen osalta 10.8. ja muihin opintoihin 12.8. Suurimmassa osassa hakukohteita väyläopinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana, jolloin lukuvuonna 2021–2022 suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi vuoden 2022 yhteishaussa, joka on 16.3.–30.3.2022.

Valintaperusteissa on tarkemmat tiedot vaadittavista opinnoista ja muuta hakemiseen liittyvää tietoa, joten valintaperusteet kannattaa käydä tarkistamassa avoimen väylän verkkosivuilla ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston opintoihin. Myöhemmin syksyllä ne julkaistaan myös Opintopolussa.

Lue lisää avoimen väylän mahdollisuuksista kevään 2022 yhteishaussa.

Lue lisää avoimen yliopisto-opiskelun suosion kovasta kasvusta.

Viimeksi päivitetty: 12.7.2021