Avoimia diplomityöpaikkoja

Keskeisin maailmanlaajuinen pyrkimys matkalla kohti kestävän kehityksen mukaista maailmaa on CO2-päästöjen vähentäminen. Tämän toteuttamiseksi kehitämme esimerkiksi fossiilitonta energiantuotantoa, energian joustavaa varastointia, vähäpäästöistä metallien jalostusta ja kiertotaloutta.

Näihin haasteisiin liittyen prosessimetallurgian tutkimusyksikössä on haettavana kolme diplomityöntekijän tehtävää:

  1. Vanadiinipitoisen rautamalmien vetypelkistys. Tavoitteena on perehtyä alan teollisuusprosesseihin ja tuottaa laboratoriotutkimuksilla uutta tietoa erityisesti malmirikasteen sisältämän vanadiinin käyttäytymisetä sintraus- ja pelkistys- ja sulatusprosesseissa.
  2. Lämpöakku - sähköenergian varastointi lämpönä. Tavoitteena testata ja tuottaa uutta tietoa erilaisten teollisuuden sivuvirtamateriaalien lämpöteknisistä ominaisuuksista ja käyttäytymisestä lämpövaraston materiaalina.
  3. Lämpövaraston mallinnus. Tavoitteena on perehtyä erilaisiin korkean lämpötilan lämpövarastotekniikoihin ja testata mallintamalla erilaisista materiaaleista ja erilaisella rakenteella toteutettujen lämpövarastojen toimintaa.

Hakijoilla olisi hyvä olla koulutustaustaa prosessimetallurgialta, geologialta, fysiikalta tai kemialta. Kokemus mallinnusmenetelmistä luetaan eduksia tehtävän 3 kohdalla.

Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö tekee hyvin tiivistä kansainvälistä yhteistyötä metallurgisen teollisuuden ja alan huippututkimusyksiköiden kanssa. Yhtenä tutkimuksellisena pääpainoalueena on prosessien materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen pyrkien kohti matalampia ominaispäästöjä. Lisätietoa yksikön toiminnasta löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/teknillinen-tiedekunta/prosessimetallurgia

Tehtävät on tarkoitus täyttää 1.3.2024 alkaen. Tule mukaan kehittämään vihreän siirtymän teknologioita kansainvälisessä huippuryhmässä!

Vapaamuotoiset hakemukset (sisältäen CV:n ja opintosuoritusrekisteriotteen) on toimitettava 28.2.2024 mennessä professori Timo Fabritiukselle sähköpostitse: timo.fabritius@oulu.fi .

Lisätietoja avoimista tehtävistä antaa Professori Timo Fabritius (timo.fabritius@oulu.fi, puh. 040 5546 683) ja yliopisto-opettaja Pekka Tanskanen (pekka.a.tanskanen@oulu.fi, puh. 050 350 7101)

Viimeksi päivitetty: 28.3.2024