Avoimia työpaikkoja

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö hakee väitöskirjatutkijaa terästeollisuudessa käytettävien poltinten tutkimiseen prosessi- ja spektroskopiadataa hyödyntäen.

Keskeisimpiä maailmanlaajuisia suuntauksia matkalla kohti kestävän kehityksen mukaista metallien jalostusta ovat CO2-päästöjen vähentäminen esimerkiksi vetypelkistyksen ja sähköön perustuvien sulatusprosessien. Tässä työssä tarvitaan uutta tietoa ja menetelmäkehitystä pelkistys- ja sulatusprosessien kehittämiseksi. Näihin haasteisiin liittyen on prosessimetallurgian tutkimusyksikössä haettavana väitöskirjatutkijan työtehtävä:

Väitöskirjatutkija, prosessimetallurgia

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö hakee väitöskirjatutkijaa terästeollisuudessa käytettävien poltinten tutkimiseen prosessi- ja spektroskopiadataa hyödyntäen. Tutkimukseen kuuluu sekä nykyisten poltinkaasujen tutkiminen että asteittainen siirtymä kohti vetypohjaista polttoprosessia. Hakijalla olisi hyvä olla koulutustaustaa prosessimetallurgialta, fysiikalta, tai kemialta. Kokemus tilastollisista menetelmistä ja erityisesti aikasarjadatan tilastollisesta analyysistä katsotaan eduksi.

Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö tekee hyvin tiivistä yhteistyötä metallurgisen teollisuuden ja alan muiden tutkimusyksiköiden kanssa. Yhtenä tutkimuksellisena pääpainoalueena on prosessien materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen pyrkien kohti matalampia ominaispäästöjä. Lisätietoa yksikön toiminnasta löytyy osoitteesta:

https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/teknillinen-tie…

Tule kehittämään maailman puhtaimpia metallinjalostusprosesseja kansainvälisessä huippuryhmässä!Tehtävä on tarkoitus täyttää mahdollisimman pian, esimerkiksi 1.11.2022 alkaen

Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava 15.10.2022 mennessä.

Hakemukset (sisältäen CV:n ja opintosuoritusrekisteriotteen) pyydetään toimittamaan professori Timo Fabritiukselle sähköpostitse: timo.fabritius@oulu.fiLisätietoja avoimista paikoista antaa Professori Timo Fabritius (timo.fabritius@oulu.fi, puh. 040 554 6683)

Viimeksi päivitetty: 1.9.2022