Avoimia työpaikkoja

Keskeisin maailmanlaajuinen pyrkimys matkalla kohti kestävän kehityksen mukaista maailmaa on CO2-päästöjen vähentäminen. Tämän toteuttamiseksi kehitämme esimerkiksi fossiilitonta energiantuotantoa, energian joustavaa varastointia, vähäpäästöistä metallien jalostusta ja kiertotaloutta. Näihin haasteisiin liittyen prosessimetallurgian tutkimusyksikössä on haettavana neljä diplomityöntekijän tehtävää:

I Vanadiinipitoisten rautamalmien vetypelkistys. Tavoitteena on perehtyä alan teollisuusprosesseihin ja tuottaa laboratoriotutkimuksilla uutta tietoa malmirikasteiden käyttäytymisetä sintraus- ja pelkistysprosessissa.

II Vetypelkistetyn vanadiinirautamalmirikasteen sähkösulatus.Tavoitteena on perehtyä alan teollisuusprosesseihin ja tuottaa laboratoriotutkimuksilla uutta tietoa rautametallin ja vanadiinin käyttäytymisestä sulatusprosessissa.

III Sähköenergian varastointi lämpönä. Tavoitteena testata ja tuottaa uutta tietoa erilaisten teollisuuden sivuvirtamateriaalien ominaisuuksista ja käyttäytymisestä lämpövaraston materiaalina.

I V Lämpövaraston mallinnus. Tavoitteena on perehtyä erilaisiin lämpövarastotekniikoihin ja testata mallintamalla erilaisista materiaaleista toteutettujen lämpövarastojen toimintaa.

Hakijoilla olisi hyvä olla koulutustaustaa prosessimetallurgialta, geologialta, fysiikalta, tai kemialta. Kokemus mallinnusmenetelmistä luetaan eduksia tehtävän IV kohdalla.

Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö tekee hyvin tiivistä yhteistyötä metallurgisen teollisuuden ja alan muiden tutkimusyksiköiden kanssa. Yhtenä tutkimuksellisena pääpainoalueena on prosessien materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen pyrkien kohti matalampia ominaispäästöjä. Lisätietoa yksikön toiminnasta löytyy osoitteesta: https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/teknillinen-tiedekunta/prosessimetallurgia

Tehtävät I, II ja III on tarkoitus täyttää 1.1.2024 alkaen ja tehtävät IV 1.8.2024 alkaen. Tule kehittämään maailman puhtaimpia metallinjalostusprosesseja kansainvälisessä huippuryhmässä!

Vapaamuotoiset hakemukset (sisältäen CV:n ja opintosuoritusrekisteriotteen) on toimitettava 30.11.2023 mennessä professori Timo Fabritiukselle sähköpostitse: timo.fabritius@oulu.fi.

Lisätietoja avoimista tehtävistä antaa Professori Timo Fabritius (timo.fabritius@oulu.fi, puh. 040 5546 683) ja yliopisto-opettaja Pekka Tanskanen (pekka.a.tanskanen@oulu.fi, puh. 044 3344 938).

Viimeksi päivitetty: 6.11.2023